Informació de l'activitat: Mediació i Resolució de Conflictes


Mediació i Resolució de Conflictes

Formació Professional

Mediació i Resolució de Conflictes

Curs-taller amb la finalitat de realitzar la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com a via de gestió de conflictes i incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.

Curs semipresencial de 15h (2 sessions en línia i 2 sessions presencials + 3h d'activitat).
Divendres 30 de setembre, 7 i 21 d'octubre i 4 de novembre.

Inscripció gratuïta. Tenen preferència d'inscripció el professorat d'FP de les comarques gironines.


Grups