Informació de l'activitat: Itineraris geològics de les comarques gironines


Itineraris geològics de les comarques gironines

Educació Primària, Secundària i Batxillerat

Itineraris geològics de les comarques gironines

Moltes vegades la Geologia es deixa de banda, probablement per desconeixement i inseguretat i no es realitzen activitats atractives per l’alumnat. Una manera interessant d’engrescar tant l’alumnat com el professorat és conèixer l’entorn proper fent sortides de camp amb recursos senzills i entenedors.

  • Inscripció 20 euros
  • Curs presencial, secundària i batxillerat (30 hores certificables).
  • 1 divendres de presentació, 3 matins de dissabte d'itinerari i una sessió de posada en comú de materials elaborats: 10, 11, 25 de març, 22 d'abril (o 6 de maig) i 5 de maig de 2023, dissabtes de 9 a 14h aproximadament, divendres de 16h a 20h

NOVA MODALITAT D’INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

1r Pas > A L'APLICACIÓ DE LA
 UdG  
2n Pas > AL PORTAL XTEC per a poder obtenir la certificació del Pla de formació permanent del Departament d’Educació


Grups