Informació de l'activitat: Introducció als escacs ( dimarts i dijous a les 18 h) (1 ECTS)


Introducció als escacs ( dimarts i dijous a les 18 h) (1 ECTS)

Crèdits de lliure elecció

Introducció als escacs  ( dimarts i dijous a les 18 h)  (1 ECTS)

Curs d'iniciació on s'ensenyen els coneixements bàsics per aprendre i comprendre les regles bàsiques dels escacs. Incorporar conceptes tàctics essencials de la partida, així com contingut teòric inicial. Entre els seus múltiples beneficis, hi ha la millora en la presa de decisions. I, a més, afavoreix la memòria, la capacitat d’atenció i de concentració, l’abstracció i el raonament. També reforça les actituds de respecte davant el company i el material de joc, és una molt bona opció per socialitzar i també despertar la imaginació. Es practicarà el lema " «observo, penso, jugo». El curs es realitzarà en línia, no serà presencial. 

Professors: Josep Serra i Marc Baig


Grups