Informació de l'activitat: Introducció a les vies ferrades i al descens de barrancs (1 ECTS)


Introducció a les vies ferrades i al descens de barrancs (1 ECTS)

Crèdits lliure elecció ESTIU

Introducció a les vies ferrades i al descens de barrancs  (1 ECTS)

Curs de 2 sortides que té un enfocament educatiu i pràctic, va dirigit a totes aquelles persones que volen iniciar-se en el descens de barrancs i les  vies ferrades amb la màxima seguretat i garantia. Els practicants aprendran a reconèixer els diferents elements dels descensos de barrancs/ vies ferrades i les tècniques de seguretat bàsiques de progressió. S'intentarà dotar als practicants de la possibilitat de viure una infinitat de sensacions... i se’ ls sotmetrà a molt variades situacions, amb la intenció que descobreixin el màxim al voltant d'aquests esports. Professor: Carlos Folguera


Grups