Informació de l'activitat: Pràctica esportiva i de lleure 1 (40 punts) - 1 ECTS-


Pràctica esportiva i de lleure 1 (40 punts) - 1 ECTS-

Matrícula a Pràctica esportiva i de lleure

Pràctica esportiva i de lleure 1 (40 punts) - 1 ECTS-

Consisteix en participar activitats programades pel Servei d'Esports tals com competicions universitàries, activitats de lleure, assistència a conferències d'esports i salut, en cinemafòrums d'esport, voluntariats en jornades esportives,etc. I sumar-ne els punts que es donen per a cada activitat en un curs acadèmic.


Grups