Informació de l'activitat: Pràctica esportiva i de lleure 3 (120 punts) - 1 ECTS -


Pràctica esportiva i de lleure 3 (120 punts) - 1 ECTS -

Matrícula a Pràctica esportiva i de lleure

Pràctica esportiva i de lleure 3 (120 punts) - 1 ECTS -

Consisteix en participar a les activitats programades pel Servei d'Esports tals com competicions universitàries, activitats de lleure, assistència a conferències d'esports i salut, en cinemafòrums d'esport, voluntariats en jornades esportives,etc. I sumar-ne els punts que es donen per a cada activitat en un curs acadèmic.


Grups