Mapa de la unitat: Programari Educatiu

Index  
Introducció
Conceptualització
Característiques dels materials 
  Elements dels productes multimèdia
 

Productes Multimèdia

  Interactivitat
Nivell d'interactivitat

Funcions del programari

Segons Marquès 
 
 
 

Motivadora

 

Avaluadora

 
 

Expressiva

 

Metalingüística

 

Lúdica

 

Innovadora.

 

Segons Bettetini

 
Aplicacions d´ambit local i aplicacions a la Xarxa
Potencialitats didàctiques
 

Multimèdia

  Interactivitat
 

Llenguatge multimèdia

Característiques dels programes multimèdia

Principals Aplicacions

 
  Documentació - informació
  Narracions interactives
  Programes tutorials
  Exercitacions
  Simulacions
  Entorns de creació
  Jocs
Avaluació de materials