INTRODUCCIÓ A LA UNITAT

 

Aquesta unitat introdueix els conceptes que ens permeten distingir els diferents tipus de programari educatiu i, alhora, ens presenta alguns aspectes que cal considerar al fer l'anàlisi i la selecció dels materials digitals adreçats a la formació.

 

 
Objectius  
 
  • Caracteritzar les diverses tipologies de programari educatiu.
  • Analitzar les característiques dels recursos locals i dels recursos disponibles a través de la xarxa. Valorar les seves possibilitats didàctiques.
  • Analitzar, avaluar i comparar materials.
  • Elaborar criteris personals de selecció de materials.
  • Reflexionar sobre les implicacions de caire organitzatiu i didàctic que generen els processos d'innovació que utilitzen les TIC.