Introducció a la unitat

Conceptualització
Característiques del material
Funcions del programari
Aplicacions d'àmbit local i aplicacions a la xarxa
Potencialitats didàctiques

Principals aplicacions

Avaluació del material