Informació de l'activitat: FiloActualització. Ciutadania, política i dret: i ara què faig?


FiloActualització. Ciutadania, política i dret: i ara què faig?

Educació Secundària, Batxillerat

FiloActualització. Ciutadania, política i dret: i ara què faig?

Formació dirigida a professors de Batxillerat que han d'impartir la matèria optativa de 1r de Batxillerat "Ciutadania, política i dret". L'activitat consta de tres sessions teòriques a càrrec del professor de Filosofia Joan Vergés durant les quals s'introduiran els fonaments conceptuals bàsics per a la construcció de la matèria, i de tres sessions pràctiques, dues de les quals són asincròniques que serviran per preparar una proposta didàctica per a la matèria optativa. A l'última sessió s'exposaran i es compartiran les propostes didàctiques presentades.

Curs
presencial (15 h certificables:  10h presencials i 5h de treball no presencial)
Dates i horari:19, 26 de gener, 16 de febrer i 1 de març de 2024, de 17h-19.30h (sessions presencials). Dues sessions no presencials durant el mes de febrer.
Lloc: Facultat de Lletres de la Universitat de Girona - Aula 3
Activitat gratuïta


Grups