Informació de l'activitat: Introducció a la boxa olímpica. (dijous 18 h). 1 ECTS


Introducció a la boxa olímpica. (dijous 18 h). 1 ECTS

Crèdits de lliure elecció

Introducció a la boxa olímpica. (dijous 18 h). 1 ECTS

La boxa Olímpica és una activitat esportiva molt completa, on es desenvolupa la coordinació, l'agilitat, la resistència i la força. La pràctica de la boxa és apta per a qualsevol persona indiferentment del sexe o edat. A més dels beneficis esportius, la boxa aporta molts d’altres com és l'autoconfiança, la seguretat i les ganes de superació. Aquesta assignatura serà una introducció a la boxa sense cap tipus de contacte però a la vegada es posaran en pràctica tots els conceptes de la boxa. Professor: Francesc Martínez. 


Grups