Informació de l'activitat: Itinerari 0-6


Itinerari 0-6

Educació Infantil

Itinerari 0-6

L'itinerari 0-6 pretén ser un recorregut per dues Escoles Bressol Municipals i quatre Centres d'Educació Infantil i Primària (aules 3-6), amb casuístiques molt diverses i amb projectes educatius alineats al Nou Decret Curricular. En la visita al centre es farà una observació directe de situacions d'aprenentatge, una argumentació pedagògica, per part de cada centre, de la metodologia de treball i un tancament conjunt per posar en comú opinions i punts de vista.  
Posteriorment a les visites caldrà presentar unes tasques d'aprofitament.

Dates: Del 6 de març al 24 d'abril
Horari: De 17:30h a 19:30h
Preu: 15€


Grups