Informació de l'activitat: Introducció a la progressió i seguretat en vies ferrades ( cap de setmana) 1 ECTS


Introducció a la progressió i seguretat en vies ferrades ( cap de setmana) 1 ECTS

Crèdits de lliure elecció

Introducció a la progressió i seguretat en vies ferrades ( cap de setmana)  1 ECTS

Una via ferrada és un itinerari tant vertical com horitzontal per roca, equipat amb diversos materials com grapes, preses, passamans, cadenes, ponts penjants... que permeten arribar de manera segura a zones de difícil accés. El curs té un enfocament educatiu i pràctic, va dirigit a totes aquelles persones que volen iniciar-se en les vies ferrades amb la màxima seguretat i garantia.


Grups