Informació de l'activitat: Gestió de l’estrès i les emocions a través de REMIND (Relaxació, Meditació i Mindfulness)


Gestió de l’estrès i les emocions a través de REMIND (Relaxació, Meditació i Mindfulness)

Activitats de promoció

Gestió de l’estrès i les emocions a través de REMIND (Relaxació, Meditació i Mindfulness)

L’objectiu del curs és dotar a les persones d’eines de reconeixement i gestió de l’estrès per a reduir les conseqüències negatives que aquest provoca i així millorar la seva qualitat de vida.Es tracta d’un curs de gestió de l’estrès i les emocions, basat en els beneficis que proporciona la pràctica de les tècniques i habilitats REMIND. El curs consta de 7 sessions setmanals de 2 hores cada sessió. Cada una de les sessions consisteix en classes on es van treballant tots els aspectes del curs tant de forma teòrica com amb exercicis pràctics i útils per al dia a dia. A més de les pràctiques que es fan a les classes, els alumnes també han de practicar a casa seva diversos exercicis, ja que el més valuós d’aquest programa és que els alumnes practiquin lo suficient com perquè puguin incorporar i interioritzar nous hàbits a la seva vida. Professor: Daniel Castro


Grups