Informació de l'activitat: Equip ICE d'educació per al desenvolupament sostenible


Equip ICE d'educació per al desenvolupament sostenible

Educació Primària, Secundària i Batxillerat

Equip ICE d'educació per al desenvolupament sostenible

Tenim previst per al curs 2024-2025 de crear un Equip ICE d'educació per al desenvolupament sostenible que doni resposta a les necessitats formatives del professorat d’Educació Infantil-Primària, Secundària i Formació Professional sobre sostenibilitat, ODS etc. Aquest grup de treball ha de tenir la intenció de contribuir des de diferents àrees a elaborar material, formar docents i traslladar a l'aula l'educació per al desenvolupament sostenible. Aquest Equip serà un equip transversal i interdisciplinar i amb membres de totes les etapes educatives, des d'infantil fins a la universitat.


Grups