UdG - Pràctiques en empresa
Username
Password
Tuesday, 25th June 2024  

News and publications

 
Signatura electrònica per als convenis de pràctiques
07/09/2020

D'acord amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les parts implicades en una pràctica en empresa (entitats acollidores, estudiants i Universitat de Girona) hauran de signar els convenis i altres documents associats a les pràctiques amb signatura electrònica.

La signatura electrònica ha d'estar basada en un certificat digital reconegut. Els certificats digitals reconeguts més habituals per a les persones físiques són:


University of Girona