Informació de l'activitat: Pronunciation: Enhancing comprehensibility and fluency


Pronunciation: Enhancing comprehensibility and fluency

Cursos PDI

Curs d'anglès
Recomanació: disposar d'un nivell B2 d'anglès
Certificació: certificat d'assistència expedit per l'ICE


Grups