Informació de l'activitat: Pronunciation 6: Enhancing comprehensibility and fluency


Pronunciation 6: Enhancing comprehensibility and fluency

Cursos PDI

Curs d'anglès Recomanació: disposar d'un nivell B2 d'anglès Certificació: certificat d'assistència expedit per l'ICE-SAID


Grups