Informació de l'activitat: Making Sense: Developing discussion skills


Making Sense: Developing discussion skills

Cursos PDI

Curs d'anglès
Recomanació: disposar d'un nivell B2 d'anglès
Certificació: certificat d'assistència expedit per l'ICE


Grups