Informació de l'activitat: Academic English: Writing and vocabulary


Academic English: Writing and vocabulary

Cursos PDI

Curs d'anglès
Recomanació: disposar d'un nivell B2 d'anglès
Certificació: certificat d'assistència expedit per l'ICE-SAID


Grups