Informació de l'activitat: Primers auxilis


Primers auxilis

Cursos on-line

Primers auxilis

El curs està dissenyat amb un enfocament eminentment pràctic, amb escenaris basats en entorns reals de treball, on es representen els riscos més freqüents i les seves mesures preventives.


Grups