Informació de l'activitat: Seguretat i salut a la UdG


Seguretat i salut a la UdG

Presencial

Seguretat i salut a la UdG

Aquest curs inicia la formació seguretat i salut en el lloc de treball i forma part del pla d’acollida de la Universitat de Girona i del Pla de Prevenció. Pretén oferir la formació inicial necessària per desenvolupar les tasques, identificar els riscos per a que es puguin dur a terme les activitats del lloc de treball de forma segura i saludable. Informa sobre les responsabilitats, eines i recursos, l’organització i l’estructura de suport que ofereix la universitat de Girona als seus treballadors en matèria de seguretat i salut.


Grups