Informació de l'activitat: Formació per a la supervisió del Teletreball


Formació per a la supervisió del Teletreball

Asincrònic

Formació per a la supervisió del Teletreball

El teletreball implica un nou model de prestació de servei basat en la responsabilitat de les persones que teletreballen i en un lideratge fonamentat en la confiança i rigor. La funció de supervisió esdevé una peça clau per superar la cultura de la presencialitat i avançar cap a una gestió basada la supervisió de les tasques, els objectius i la seva  avaluació.
Aquest curs proposa una formació que contribueix a incentivar el diàleg entre comandaments i professional i que faciliti el coneixement d’eines i instruments de suport que puguin ser útils per a l’assignació de tasques i el seu seguiment i avaluació. Alhora, la formació ha de contribuir a prevenir i minimitzar els riscos i amenaces del treball no presencial.


Grups