Informació de l'activitat: COIL i Saber Intercultural: com ajudar millor els estudiants durant l'experiència intercultural. Taller 1


COIL i Saber Intercultural: com ajudar millor els estudiants durant l'experiència intercultural. Taller 1

Metodologies Docents

COIL i Saber Intercultural: com ajudar millor els estudiants durant l'experiència intercultural. Taller 1

Activitat inclosa en el Pla Marc de Formació del PDI. S'adreça principalment al PDI que forma part de la xarxa d’innovació docent Intercanvi Virtual i COIL. També és apta per a persones que volen introduir una activitat intercultural als seus cursos i treballar l’aprenentatge intercultural (International week, seminaris específics, etc).

Presentació: COIL és l'acrònim de Collaborative Online International Learning, una metodologia pedagògica d'aprenentatge interactiu que va néixer a la State University de Nova York l'any 2004. A Europa, a aquesta metodologia també se la coneix com a Virtual Exchange. Consisteix en desenvolupar part dels cursos amb una dimensió col·laborativa, internacional i en línia. A través de programes formatius en línia es permet apropar l'experiència d'aprenentatge a un conjunt d'estudiants més gran, independentment de la seva ubicació geogràfica. 

Una de les característiques principals és que l'estudiant té una experiència internacional, intercultural i de treball en equip en contextos diversos. Aquest fet afavoreix el desenvolupament de competències interculturals, d'habilitats idiomàtiques i d'aprenentatge experiencial, afavorint la familiaritzacio amb nous entorns de treball propis d'un mon cada vegada més global. 

La formació se centra en els aspectes que permeten crear una experiència intercultural analitzant estratègies per acompanyar els estudiants i facilitar-los un aprenentatge intercultural.

Organitza: Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach i Vicerectorat de Comunicació i Relacions Exteriors


Grups