Informació de l'activitat: Webinar. Dret a la protecció de les dades personals i dret a la pròpia imatge


Webinar. Dret a la protecció de les dades personals i dret a la pròpia imatge

Recursos Docents

Webinar. Dret a la protecció de les dades personals i dret a la pròpia imatge

Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador.

Presentació: En aquest webinar s'introduiran els principals aspectes a tenir en compte en relació a la protecció de dades personals en l'activitat docent i de recerca, així com els aspectes bàsics sobre el dret a la pròpia imatge del/de la docent i de l’estudiantat. Es presentaran la normativa i protocols de referència. Es resoldran les consultes i dubtes plantejats per part dels participants. 

Aquest webinar forma part del curs més ampli sobre “Entorn UdG: què és el que has de saber?”, que trobareu habilitat a La Meva https://lameva.udg.edu/ca-es/ (dins l’apartat de Docència: cursos). Hi restarà obert sense límit de calendari i hi podeu accedir sense formalitzar cap inscripció. En aquest curs s'hi recullen els documents i materials de treball que es referenciaran al webinar. 


Organitza: Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach


Grups