Informació de l'activitat: Per a una veu ben ressonada. Ús de la veu en la docència (Presencial)


Per a una veu ben ressonada. Ús de la veu en la docència (Presencial)

Salut Laboral

Per a una veu ben ressonada. Ús de la veu en la docència (Presencial)

Activitat inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona. Adreçada al PDI de la UdG.

Presentació: El taller proposa esbossar les mesures higièniques i tècniques per a l’ús d’una veu potent i sostenible que ens permeti  desenvolupar la nostra tasca docent.

La veu està al servei de la comunicació interpersonal com a quelcom més que vehicle ja que imprimeix una sèrie de connotacions emotives tant per al que parla com per al que escolta.

La paraula “veu” s’amplia a cada experiència vocal en una direcció determinada. Totes les veus són educables.

Organitza: Institut de Ciències de l'Educació Josep PallachGrups