Informació de l'activitat: Docència Universitària: formació inicial (DUFI) [Formació híbrida]


Docència Universitària: formació inicial (DUFI) [Formació híbrida]

Docència Universitària

Docència Universitària: formació inicial (DUFI) [Formació híbrida]

Activitat adreçada prioritàriament al PDI de nova incorporació a la UdG. Oberta a altre PDI interessat que imparteix docència des de fa pocs cursos a la UdG i vulgui adquirir noves estratègies i recursos per a la seva docència; també a becaris/es estudiants d’un programa de doctorat a la UdG.
Activitat inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador


Presentació:
Amb aquest espai es pretén facilitar una formació inicial al professorat que s’ha incorporat recentment a la Universitat de Girona per tal que disposi d’un coneixement general de l’entorn de la UdG i d’eines i estratègies bàsiques per impartir-hi docència.

Per facilitar la realització de la formació, s’ofereixen 2 itineraris possibles:

Itinerari A: la formació DUFI es realitza en una única etapa. Es realitzen i superen les tres unitats del Mòdul Institucional i les cinc unitats del Mòdul Docent en un mateix curs.

Itinerari B: la formació DUFI es realitza en dues etapes. En la 1a etapa es realitzen i superen dins del mateix curs acadèmic les tres unitats del Mòdul Institucional i la primera unitat del Mòdul Docent. La 2a etapa es realitza el curs següent en el qual cal realitzar la resta d’unitats del Mòdul Docent (Unitats 5 a 8).

<<Més informació>>

Organitza: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach


Grups