Informació de l'activitat: Docència Universitària: Formació Inicial (DUFI) [Formació híbrida]


Docència Universitària: Formació Inicial (DUFI) [Formació híbrida]

Docència Universitària

Docència Universitària: Formació Inicial (DUFI) [Formació híbrida]

Activitat adreçada al professorat lector de nova incorporació a la UdG.

Activitat inclosa en el Pla de Formació del Personal Docent i Investigador


Presentació:
Amb aquest espai es pretén facilitar una formació inicial al professorat que s’ha incorporat recentment a la Universitat de Girona per tal que disposi d’un coneixement general de l’entorn de la UdG i d’eines i estratègies bàsiques per impartir-hi docència.

La DUFI inclou un Mòdul Institucional, amb tres unitats formatives, i un Mòdul Docent, amb cinc unitats formatives. També inclou una unitat prèvia de presentació de la formació i indicacions per a l'elaboració del Portafolis docent digital.

Organitza: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach - Servei d'Aprenentatge i Innovació Docent (ICE-SAID)


Grups