Informació de l'activitat: Específic Higiene. Cabines de Bioseguretat (F_OSL10)


Específic Higiene. Cabines de Bioseguretat (F_OSL10)

Higiene Industrial

Específic Higiene. Cabines de Bioseguretat (F_OSL10)

Específic Higiene. Vitrines de Bioseguretat (F_OSL10). Aquest curs pretén proporcionar una formació pràctica sobre les condicions i forma correcta d’utilització de les cabines de flux laminar i de seguretat biològica, tenint en compte les instruccions del fabricant, els productes manipulats, així com les situacions o formes d’utilització anormals i perilloses que es puguin preveure. 


Grups