Informació de l'activitat: Introducció a les vies ferrades i descens de barrancs (cap de setmana) 1 ECTS


Introducció a les vies ferrades i descens de barrancs (cap de setmana) 1 ECTS

Crèdits de lliure elecció

Introducció a les vies ferrades i descens de barrancs (cap de setmana) 1 ECTS

El curs té un enfocament educatiu i pràctic, va dirigit a totes aquelles persones que volen iniciar-se en el descens de barrancs i les  vies ferrades amb la màxima seguretat i garantia. Els practicants aprendran a reconèixer els diferents elements dels descensos de barrancs/ vies ferrades i les tècniques de seguretat bàsiques de progressió. S'intentarà dotar als practicants de la possibilitat de viure una infinitat de sensacions... i se’ ls sotmetrà a molt variades situacions, amb la intenció que descobreixin el màxim al voltant d'aquests esports. En superar el curs satisfactòriament, podran realitzar descens de barrancs/vies ferrades amb autonomia, eficàcia i la màxima seguretat , tant la seva com la dels seus acompanyants. L'organització del curs es divideix en classes teòriques i pràctiques. Professor: Carlos Folguera


Grups