Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2005-2006

CULTURA I SOCIETAT A L'EUROPA MEDITERRÀNIA, pla d'estudis de 2005

 

 

Dades generals


Codi: 3201 310 05

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Fonamentals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

H

3201DC1090

IMATGE I SIMBOLISME EN LES REPRESENTACIONS DE LES SOCIETATS

4,00

A

A

3201DC1092

LES CULTURES POLÍTIQUES DE L’EUROPA MODERNA (SS. XVI-XVIII):

4,00

A

A

3201DC1093

PERPLEXITATS DEMOCRÀTIQUES EN TEMPS DE GLOBALITZACIÓ

4,00

A

A

3201DC1094

LA MORT EN LES SOCIETATS CAÇADORES-RECOLECTORES

El curs analitzarà el context tafonòmic de les primeres restes humanes, així com l’aparició dels primers enterraments i de la percepció de la mort. S’estudiaran les estructures funeràries des del paleolític mitjà fins a l’epipaleolític i s’observaran els testimonis de canibalisme i de violència a l’època paleolítica.

4,00

A

A

3201DC1095

LA MORT EN LES PRIMERES SOCIETATS PRODUCTORES

4,00

A

A

3201DC1096

ARQUITECTURA MILITAR I POLIORCÈTICA EN LES SOCIETATS DE LA A

4,00

A

A

3201DC1097

MERCATS I CIUTATS A LA CATALUNYA MEDIEVAL

4,00

A

A

3201DC1098

VIATGES LLEGITS, VIATGES SOMIATS, VIATGES VISCUTS. VIATGERS

4,00

A

A

3201DC1102

L’ECO DE LES AVANTGUARDES: L’ESTAMPA DE TRADUCCIÓ I LA DIFUS

4,00

A

A

3201DC1103

LA REPRESENTACIÓ PERSPECTIVA EN LES ARTS DEL RENAIXEMENT

4,00

A

A

3201DC1104

PLURILINGÜISME I LITERATURA A L’EDAT MODERNA

4,00

A

A

3201DC1105

DELS CLÀSSICS AL RENAIXEMENT

4,00

A

A

3201DC1106

LA LLENGUA EN EL RENAIXIMENT: EL DESCOBRIMENT DE LA NORMA

4,00

A

A

3201DC1107

LECTURA I COMENTARI D''EL MALESTAR EN LA CULTRA' DE SIGMUND

4,00

A

A

3201DC1108

LA CONSTRUCCIÓ DE LES NACIONS EN EL MÓN CONTEMPORANI

4,00

A

A

3201DC1109

LA GESTIÓ SOCIAL DE LA CULTURA I DEL PODER: PROPIETARIS, MER

4,00

A

A

3201DC1110

L'ESTÈTICA DE LA FOTOGRAFIA I LES NOVES PRÀCTIQUES DOCUMENTA

4,00

A

A

3201DC1112

LITERATURA I PSICOANÀLISI

Literatura i psicanàlisi

4,00

A

A

3201DC1113

HISTÒRIA, MEMÒRIA I FICCIÓ: POÈTICA DE LA NOVEL·LA DEL SEGLE

4,00

A

A

3201DC1114

LA CONSTRUCCIÓ DE LA REALITAT: LA LITERATURA I EL CINEMA

4,00

A

A

3201DC1271

LES ESTRATÈGIES DE LEGITIMACIÓ EN LA CULTURA MEDIEVAL

4,00

A

2

3201DC1272

FORMACIÓ ESCOLAR I CULTURA A LA BAIXA EDAT MITJANA

4,00

A

2

3201DC1273

MEDIEVO I ÚLTIMES TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES

4,00

A

2

3201DC1274

L’ESTÈTICA DE MARÍA ZAMBRANO

4,00

A

2

Treball de recerca

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Crèdits

G

D

H

3201TR0274

TREBALL DE RECERCA-12

12,00

A

A