Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200111 TÈCNIQUES ESPECTROSCÒPIQUES I MAGNÈTIQUES


Objectius Programa provisional  

Estudi, coneixement i interpretació de les tècniques espectroscòpiques més usuals, utilitzades al camp de la investigació i estudi dels compostos Inorgànics.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.Introducció.

1.1 Que és la espectroscòpia. 1.2. Aplicabilitat al camp de la Química Inorgànica.

1.3. Breu coneixement de les diferents tècniques. 1.4. Rang espectral.

2.Espectroscòpia vibracional: Infraroig (IR) y Raman.

2.1. Introducció. 2.2. Moviments vibracionals. 2.3. Vibracions actives en IR i Raman;Regles de selecció. 2.4. Funcionament de dites espectroscòpies. 2.5. Aplicacions.

3.Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN).

3.1. Introducció. 3.2. El fenomen de RMN, informació que s’ extrau dels desplaçaments químics i dels senyals en RMN. Acoblaments. Relaxació. 3.3. Espectroscòpia de 1H: compostos organometál.lics i hidrurs metàl·lics. 3.4. Espectroscòpia de13C: carbonils. 3.5. Espectroscòpia multinuclear: 31P,19F,14N,27Al,29Si,11B.

4.Resonància de quadrupol nuclear. 4.1. Introducció. 4.2. Transicions quadrupolars. Informació que es poden extraure. 4.3. Interpretació dels espectres.

5.Resonància d’ spin electrònic (RSE). 5.1. Introducció i fonaments. 5.2. Acoblaments hiperfins en sistemes isotròpics. 5.3. Sistemes anisotròpics: acoblament hiperfí i interaccions electró-electró. 5.4. Experiments de múltiple ressonància i aplicacions.

6. Espectroscòpia Mössbauer. 6.1. Introducció. 6.2. Fonaments i paràmetres d’un espectre: Desplaçament isomèric, desdoblament quadrupolar i interaccions magnètiques.6.3. Aplicació en compostos inorgànics.

7. Magnetisme. 7.1. Introducció. 7.2. Diferents tipus de comportament magnètic.7.3. Mesures de susceptibilitat magnètica. 7.4. Origen del paramagnetisme des de una visió mecano-quàntica: Equació de Van Vleck. 7.5. Propietats magnètiques dels ions en complexes.D’acord amb el que preveu el pla d’estudis de la llicenciatura, es dedicaran 1,5 crèdits a la resolució d’exercicis a mesura que es vagi desenvolupant el programa de l’assignatura, i es completarà amb la discussió d’articles relacionats amb el temari.

 
Bibliografia  


Ebsworth, E.A.V.; Randin, D.W.H.; Cradok. S. Structural Methods in Inorganic Chemistry. Blackwell, 1991.

Drago, R.S. Physica Methods for Chemists. Saunders, 1992.

Parish, R.V. NMR, NQR, EPR, and Mössbauer Spectroscopy in Inorganic Chemistry. Ellis Horwood.

Demore, A.E.Modern Techniques for Chemistry Research. Pergamon Press, 1991.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’estudiant serà avaluat per un examen escrit relacionat amb la matèria impartida durant el curs.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes