Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200083 CIÈNCIA DELS MATERIALS


Objectius Programa provisional  

Materials metàl.lics, electrònics, magnètics, òptics i pol.límers. Materials ceràmics.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Catàlisis homogènia i heterogènia.

2. Zeolites. Síntesi, composició i estructura. Determinació estructural de les zeolites: Difracció de R-X, difracció de neutrons, RMN d'estat sòlid. Aplicacions generals de les zeolites. Catàlisi selectiva.

3. Zeolites tipus "vaixell en ampolla". Síntesi i caracterització. Ressonància de spin electrònic (RSE). Aplicacions.

4. Propietats elèctriques dels sòlids. Teoria de bandes. Teoria de l'electró lliure. Conductors, semiconductors i aïllants. Oxids i sulfurs. Defectes no estequiomètrics. Semiconductors de salt. Superconductivitat.

5. Sòlids de baixa dimensionalitat. Classificació dels sòlids en funció de la seva estructura. Sòlids bidimensionals. Sòlids monodimensionals. Teorema de Peierls.

6. Polímers. Definicions bàsiques i classificació. Síntesi i nomenclatura. Propietats generals. Aplicacions pràctiques.

7. Mecanismes de pol.limerització: creixament gradual, radicalària i iònica. Processos elementals, tractament cinètic i termodinàmic.

8. Copolímers. Equació del copolímer. Cassos particulars. Aplicacions pràctiques.

9. Estereoquímica de polímers. Isomeria arquitectònica. Isomeria orientacional. Isomeria configuracional. Isomeria geomètrica. Sìntesi específica de polímers: Catalitzadors Ziegler-Natta.

10. Polímers conductors. Síntesi i caracterització. Dopatge de polímers amb sustàncies electró donores i electró acceptores. Voltamperometria cíclica. Electrocatàlisi amb films conductors.

11. Propietats magnètiques i òptiques dels sòlids. Aplicacions pràctiques.

12. Ceràmiques. Estructura de les ceràmiques. Propietats mecàniques. Vidres. Productes d’argil.la. Refractaris.

13. Materials compostos. Materials compostos reforçats amb partícules. Materials compostos reforçats amb fibres. Materials compostos estructurals.Cada un dels temes descrits en aquest programa va acompanyat de problemes que es desenvoluparan paral·lement a les classes de teoría.

 
Bibliografia  


1. BASIC SOLID STATE CHEMISTRY. West, A. R. Wiley, 1988.

2. SOLID STATE CHEMISTRY. AN INTRODUCTION. Smart, L and Moore, E. Chapman and Hall, 1992.

3. SOLID STATE CHEMISTRY. COMPOUNDS. Cheetham, A. K. and Day, P. Oxford Univ. Press, 1992.

4. SOLID STATE CHEMISTRY. TECHNIQUES. Cheetham, A. K. and Day, P. Oxford Univ. Press, 1987.

5. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES.Callister, W.D. De.Reverté, 1996.

6. QUIMICA INORGANICA ESTRUCTURAL. Wells, A. F. Reverté, 1978.

7. BONDING AND STRUCTURE. STRUCTURAL PRINCIPLES IN INORGANIC AND ORGANIC CHEMISTRY. Alcock, N. W. Ellis Horwood, 1990.

8. POLYMERS: CHEMISTRY AND PHYSICS OF MODERN MATERIALS. Cowie, J. M. G. International Textbook Company, 1973.

9. TEXTBOOK OF POLYMER SCIENCE. Billmeyer, F. W. Wiley, 1984.

10. ELECTROCHEMICAL METHODS. FUNDAMENTAL APPLICATIONS. Bard, A. J. and Faulkner, L. R. Wiley, 1980.

CHEMISTRY OF THE ELEMENTS. Greenwood, N. N. and Earnshaw, A. Pergamon, 1984

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació es realitzarà mitjançant un exàmen teòric al final del curs. L'exàmen serà representatiu del temes desenvolupats pel professor al llarg del curs.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes