Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0048 MACROECONOMIA


Objectius  

Descripció dels agregats macroeconòmics i modelització en diferents contextes del curt i llarg termini.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

INTRODUCCIÓ

Objecte i mètode de la macroeconomia

TEMA 1:

 1. Fluxe circular de la renda. Conceptes bàsics. Variables reals i nominals.

 2. Identitats de la comptabilitat nacional.

TEMA 2:

 1. Model clàssic. Llarg termini.

TEMA 3:

 1. Model Keynecia 1.

 2. Model Keynecia 2. Incorporació del diner.

 3. Aplicacions del model – Política monetària i fiscal-

TEMA 4:

 1. La balança de pagaments.

 2. Modelització en economies obertes.

TEMA 5:

 1. Oferta i demanda agregada

TEMA 6:

 1. Economia de l´oferta.

 2. Cicles econòmics reals.

 3. Globalisme.

Pràctiques

Aplicacions dels models a la situació actual de l´Economia. Anàlisi de les polítiques econòmiques del govern.

 
Bibliografia  


Bàsica

R. Dornbush i S.Ficher (1998). Macroeconomia. Setena edició. Ed. McGraw Hill.

Mankiw, G.N. (1997). Macroeconomia.Tercera edició. Ed. Antoni Bosch.

Complementària

A. Argandoña i J.A. García- Duran (1992). Macroeconomía española: hechos e ideas. Ed. McGraw

Burda, M. I wyplosz, C. (1995). Macroeconomia. Un texto europeo. Ariel

J. Sachs. i F. Larrain (1994). Macroeconomia en la economía global. Ed. Prentice-Hall.

Bajo i Mores. Ejercicios de Macroeconomia. Ed. Bosch

 
Mètodes docents  

Es prestarà un enfasi especial en l´informació i la descripció dels agregats macroeconòmics; incorporant aquests coneixements en les diferents modelitzacions, les quals augmenten en complexitat al llarg del curs.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es realitzarà, a l´equador del curs, una prova parcial, que en cas de ser superada allibera contingut al juny. Aquestes avaluacions no es fan extensives a la convocatòria de setembre.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català