Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0047 MICROECONOMIA


Objectius  

Oferir una visió de conjunt del consumidor i l´empresa com agents econòmics bàsics, així com dels models elementals d´interdependència en els mercats.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Teoria

INTRODUCCIÓ

Objecte i mètode de la Microeconomia

 

PRIMERA PART

El consumidor racional i l´equilibri de mercat amb dotacions.

  1. Restricció pressupostària, preferències i optimització en el model elemental.

  2. La llei de la demanda.

  3. Equilibri de mercat amb oferta rígida.

 

SEGONA PART

L´empresa i l´equilibri en competència perfecta.

  1. La tecnologia.

  2. Els costos i l´oferta.

  3. Equilibri de mercat en competència perfecta.

 

TERCERA PART

Competència imperfecta.

  1. Monopolis.

  2. Oligopolis

 

Pràctiques

Les pràctiques consisteixen en exercicis de complement que:

  1. es realitzaran a classe per consolidar conceptes

  2. en la preparació per part dels alumnes dels qüestionaris corresponents a cada una de les parts en què es compartimenta el temari

 
Bibliografia  


Bàsica

Varian.H.R.

"Microeconomia intermedia"- Antoni Bosch-

Nicholson. W.

"Teoria Microeconòmica"- Mc Graw-Hill

 

Complementària

Fernàndez, J. – Tugores, J.

"Fundamentos de Microeconomía" Mc-GrawHill

Pindyck, R. – Runfeld, D, L.

"Microeconomía" Pretice- Hall

Russell, R. – Wilkinson, M.

"Microeconomia" Hispano Europea

 
Mètodes docents  

Per assolir els objectius el programa es desenvolupa de manera evolutiva de més abstració a més concresió i aproximació a aspectes concrets de la realitat econòmica.

Aquesta dinàmica es donarà en cada una de les parts de manera que abans d´efectuar cada prova de seguiment l´alumne pugui fer una recenció dels continguts exposats.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Al final de cada part hi haurà una prova d´assimilació de contiguts, que d´ésser superada, alliberarà matèria per l´examen final de juny. Aquestes avaluacions no guarden nota per la convocatòria de setembre.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català