Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3107EM0040 SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS


Objectius  

Anàlisi de les relacions laborals a partir del significat del treball en la vida social dels individus i els principals actors socials del mercat laboral
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. El treball i les seves principals transformacions com a base de les relacions laborals

 • Tema 1. La centralitat del treball. La pluralitat de significats del treball
 • Tema 2. El treball com a factor d'estructuració social
 • Tema 3. Principals transformacions en el treball
 • Tema 4. La flexibilitat: de les empreses o dels treballadors?

2. Relacions laborals i actors socials

 • Tema 5. Principals perspectives d'anàlisi de les relacions laborals.
 • Tema 6. Els actors socials: les organitzacions empresarials, sindicals i l'estat
 
Bibliografia  


Bibliografia básica:

 • Finkel; L. (1994) La organización social del trabajo. Madrid. Pirámide
 • Poole, M. (1993) Relaciones industriales. Modelos y orígenes de la diversidad nacional. Madrid. MTSS.
 • Miguélez , F; Prieto, C. (1999) Las relacions de empleo en España. Madrid. Siglo XXI

Bibliografia complementària:

 • Albert, M. Capitalismo contra capitalismo. Barcelona. Paidós.
 • Edwards, P.K. Scullion, H. (1987) La organización social del conflicto laboral Madrid. MTSS.
 • Gorz, A. (1977) Crítica de la división del trabajo. Barcelona. Laia.
 • Regini, M. (1995) Uncertain Boundaries. The social and political construction of european economics. Cambridge. Cambridge University Press
 • Valdes, (1994) Sindicalismo y cambios sociales. Madrid. CES
 • Waddington, J.; Hoffman, R. (2001) Trade Unions in europe: facing challenges and searching for solutions. Brusel.les. ETUI.
 • Windmuller,JP.(1993) Nueva consideración de la negociación colectiva en los países industrializados. Madrid. MTSS.
 
Mètodes docents  

Hi haurà classe magistrals però l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura es farà també de manera activa per part dels alumnes: discussió de lectures i material audiovisual; análisis de dades estadístiques i realització d'un treball de recerca
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'evaluació constarà de 2 notes diferents: Es farà un exàmen a final de curs i un treball sobre les relacions laborals d'una empresa. Ambdós han de ser aprovats per separat , alhora la participació a classe i les notes de les pràctiques serviran per pujar la nota
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català