Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103L00243 PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES


Objectius  

Els objectius bàsics del treball en empreses, institucions públiques o privades, son la presa de contacte dels estudiants amb el mon de la indústria i els serveis i la seva introducció en el mon laboral.
 
Prerrequisits  

Tenir aprovats el 50% dels crèdits de l’Estudi.
 
Contingut (Programa)  

El proposat pel tutor/tutora del treball i reflectit en el conveni entre l’empresa i la Universitat.
 
Bibliografia  


Dependrà del tipus de treball i serà proposada pel tutor/tutora del treball.
 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació la realitzarà el Coordinador de l’Estudi de CCAA a partir de la memòria presentada per l’estudiant i de l'informe del tutor/tutora del treball.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català