Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100281 INFORMÀTICA I


Objectius  

Conèixer a nivell bàsic l'entorn i els diferents elements que composen la informàtica com a eina de treball. Donar els coneixements necessaris per accedir com a usuaris a diferents entorns: ordinadors personals, sistemes multiusuari i sistemes en xarxes. Utilització de les eines més comunes de teledocumentació i accés i utilització de sistemes informàtics remots tant per cerca com per publicació d'informació.

Breu descripció del contingut (descriptors BOE): L’ordinador digital. Sistemes operatius. Xarxes d’ordinadors. Correu electrònic. Teledocumentació.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Conceptes bàsics

 • Definicions
 • Nivells de les estructures arquitectòniques
 • Blocs funcionals
 • Programes i llenguatges
 • Elements dels computadors
 • Executant instruccions

2. Sistemes operatius

 • Introducció
 • Punt de vista de l'usuari i del programador del SO
 • Administració de la memòria
 • Entrada/sortida
 • Sistema d'arxius
 • Administració de processos

3. Representació de la informació

 • La representació / codificació d'informació
 • Sistemes numèrics i codis
 • Canvis de base i suma binària
 • Representació binària
 • Altres codis binaris
 • Codis que detecten errors
 • Unitats d'informació utilitzades en Enginyeria Informàtica
 • Àlgebra de variables lògiques

4. Xarxes de Comunicació

 • Introducció
 • Transmissió de Dades
 • Protocols de Xarxa i Arquitectura
 • Treballant en Xarxa
 • Internet
 • Sistema operatiu Windows 2000
 • Sistema operatiu UNIX
 • Arquitectura client/servidor
 • Serveis bàsics Internet: Telnet, e-mail, FTP, WWW
 • FTP: Línia de comandes i clients gràfics
 • E-mail: clients locals i remots
 • WWW: Navegació, clients, DNS, URLs, ...
 • Altres serveis: missatgeria instantània i videoconferència.
 • Cerca d'informació: web, grups de noticies, i llistes de correu
 • Publicació a la web: XHTML, CSS, navegabilitat i accesibilitat
 • Multimedia a la web
 • Seguretat
 
Bibliografia  


 • E. Alcalde y M. García. 1994. Informática básica. Segunda Edición. McGraw-Hill. 393 pp.
 • E. Alcalde, F. Ormaechea, J.Portillo y F. García. 1991. Arquitectura de Ordenadores. McGraw-Hill. 285 pp.
 • E. Alcalde, J.Morera, J.A. Perez-Campanero. 1992. Introducción a los Sistemas Operativos. McGraw-Hill. 259 pp.
 • J.A. Caballar. INTERNET. El mundo en sus manos. Rama. ISBN-84-7897-158-0
 • Ed. Kpol. Conectate al mundo de INTERNET. Guía y catalogo. McGraw-Hill. ISBN-970-10-0637-2
 • Simple INTERNET. Anaya Multimedia. ISBN-84-7614-740-6
 • Internet. Manual de Referencia. McGraw-Hill ISBN-84-481-1882-0
 • P.Gilster. El navegante de INTERNET. Anaya Multimedia ISBN-84-7614-695-7


Material Docent

Apunts de Teoria i material de pràctiques accessibles via web:

 • Unitats de suport a la docència virtual 
 • Pàgina web de l'assignatura
 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

 • Assistència obligatòria a les classes de pràctiques
 • Presentació voluntària d’exercicis proposats durant el curs
 • Realització de pràctiques optatives i presentació dels informes
 • Realització optativa de treballs complementaris
 • Examen teòric
 • Examen pràctic
 
Informació addicional  

 

 
Llengua de les classes  

Català