Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100279 PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA D'ORGANISMES I SISTEMES


Objectius  

Reconeixement i identificació de les espècies vegetals i animals.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

no hi ha crèdits teòrics

 

 Activitats de laboratori:
Pràctica 1: Algues i Fongs
Pràctica 2: Briòfits i Pteridòfits
Pràctica 3: Gimnospermes
Pràctica 4: Angiospermes I
Pràctica 5: Angiospermes II
Pràctica 6: Invertebrats no artròpodes
Pràctica 7: Artròpodes
Pràctica 8: Vertebrats
Pràctica 9: Mètodes d'estudi i anàlisi (artròpodes)

Activitats de camp:
Sortida 1: Rodalies de la Facultat (plantes)
Sortida 2: Estany de Banyoles
Sortida 3: Rodalies de la Facultat (artròpodes)

No hi ha crèdits teòrics

 
Bibliografia  


Plantes i vegetació

Bolòs, O. de et al. 1990. Flora manual dels Països Catalans. Pòrtic. Guia Conèixer la Natura nº 9. Barcelona.

Brightmann, C. 1977. Guía de campo de la plantas sin flores. Omega, Barcelona.

Cambra, J. et al. 1989. Guia de les algues i els líquens dels Països Catalans. Pòrtic. Guia Conèixer la Natura nº 7. Barcelona.

Folch, R. 1987. La vegetació dels Països Catalans. Ketres. Barcelona.

Folch, R., ed. 1985-92. Història Natural dels PPCC, volums 4,6,7,15. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Font i Quer, P. 1981. Iniciació a la botànica. Fontalba, Barcelona.

Gracia, E. & Sanz, M. 1989. Guia de les Molses i les Falgueres dels Països Catalans. Pòrtic. Guia Conèixer la Natura nº 8, Barcelona.

Pascual, R. 1985. Guia dels arbres dels Països Catalans. Kapel, Barcelona.

Polunin, O. 1978. Arboles y arbustos de Europa. Omega, Barcelona.

Rodríguez, C. 1989. Algues de la Costa Brava. Ajuntament de Calonge, Calonge.

Vigo, J. 1976. L'alta muntanya catalana. Flora i vegetació. Montblanc-CEC, Barcelona.

 Animals

Bang, p. 1975. Huellas y señales de los animales de Europa. Omega. Barcelona

Barrientos, J.A & R. Rodríguez 1993. Curso Práctico de Zoología, II. Artrópodos. Oikos-tau. Barcelona.

Barrientos, J.A. (coord.) 1988 . Bases para un curso práctico de Entomología. Asociación Española de Entomología.

Beaumont, A & P. Cassier 1970. Travaux practiques de biologie animale. Ed. Dunod.

Campbell, A.C. Guia de Campo de la Flora y Fauna de las costas de España y Europa. Omega. Barcelona.

Gosalbez, J. 1987. Insectívors i rosegadors de Catalunya. Ketres edit. Barcelona.

Munilla, T. 1993. Prácticas de Zoología, I. Invertebrados no artrópodos. Oikos-tau. Barcelona.

Perrier, R. 1930. Faune de France. vols. I-X. Ed. Delagrave. Paris

 
Mètodes docents  

Biologia Vegetal

Laboratori: observació i descripció de vegetals: morfologia interna, externa i estructures reproductores amb lupa i microscopi òptic.

Camp: reconeixement de les espècies més comunes (pricipalment plantes vasculars) en el seu hàbitat natural.

Biologia Animal

Laboratori: observació i descripció dels grans grups d'animals, principalment la seva morfologia externa.

Camp: presentació i ús d'alguns mètodes per a l'estudi dels animals (principalment artròpodes)

 

 

 

 

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Exercici teórico-pràctic de reconeixement i denominació de vegetals.

Exercici teórico-pràctic de reconeixement d'estructures i tipus morfològics animals (70%). Memòria de les pràctiques d'aplicació de biologia animal (30%).

Cada exercici representa un 50% de l'assignatura; les notes fan mitjana si són superiors a 4 (4 sobre 10).

 
Informació addicional  

Hi ha un guió de pràctiques de biologia vegetal a disposició de l'alumne per el seguiment d'aquesta part de l'assignatura.

 

 
Llengua de les classes  

Català