Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2003-04

3103100259 GEOLOGIA GENERAL


Objectius  

Compendre les principals lleis que regulen l'origen i evolució de l'Univers i el Sistema Solar com a marc de referència en el que contextualitzar la gènesi, estructura i composició de la Terra.

Abordar els fonaments i trascendència de la Tectònica de Plaques en l'evolució geològica del Planeta. Interpretar les manifestacions i estructures originades a nivell global pels processos interns.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Introducció

Tema 0. La Geologia. Concepte de Geologia. Antecedents, evolució i diversificació dels coneixements geològics. Relació amb altres ciències. Principis fonamentals. Mètodes de treball en Geologia. Aplicacions de la Geologia. La Geologia en el marc de les Ciències Ambientals.

Capítol 1. La Terra com a planeta.

Tema 1.- Matèria i energia a l'univers. Les galàxies. Formació i evolució dels estels. Origen i evolució de l'Univers.

Tema 2.- Origen i evolució del Sistema solar. Formació dels planetes. Geologia comparada. L'activitat solar i la seva incidència a la Terra.

Tema 3.- La Terra. Forma i dimensions. Moviments (Rotació, translació, mov. orbitals, precessió i nutació,..). Densitat.

Capítol 2. Estructura I composició de la Terra.

Tema 4.- Composició i estructura de la Terra: Divisió en "capes". Mètodes emprats per a deduir-les. Discontinuïtats. Els camps d'energia a la Terra: Camp gravitatori, camp magnètic, flux tèrmic.

Tema 5.- Estructura i composició de l'Escorça. Estructura. Determinació. Importància de l'escorça. Composició química. Nivells d'elasticitat.

Capitol 3. Dinàmica cortical i tectònica de plaques.

Tema 6.- Antigues hipòtesis de la dinàmica cortical: contraccionistes, movilistes (Wegener), d'altrtes hipòtesis. Bases de confirmació dels estudis. Teoria de la tectònica de Plaques: gènesi del moviment.

Tema 7.- Límits entre plaques: constructius, destructius, transformants. L'obertura i tancament dels oceans: el cicle de Wilson. La deriva dels continents al llarg dels temps geològics.

Capítol 4. Processos geològics interns.

Tema 8.- Fenomens orogènics. Fenomens epirogènics.

Tema 9.- Fenomens sísmics. Mecanismes generadors d'ones. Tipus d'ones sísmiques. Aparells de mesura i registre sísmic. Escales de mesura. Zones de risc i elements de control i prevenció.

Tema 10.- Fenomens volcànics. Els materials volcànics: gasos, liquids i sòlids. Tipus d'erupcions. Manifectacions post-erupcionals. Zones de risc i elements de control i prevenció.

Tema 11.- Introducció als materials de l'escorça. El cicle petrogenèticA) pràctiques de laboratori
Pràctica 1. Mineralogia 1.
Pràctica 2. Petrologia 1.
Pràctica 3. Petrologia 2.
Pràctica 4. Mètodes d’orientació.
Pràctica 5. Elements de cartografia geològica.
Pràctica 6. Programes de simulació.

B) pràctiques de camp
Sortida de mig dia a l’entorn de Girona
Sortida d´un dia al sector central de la Costa Brava.
Sortida d´un dia al vulcanisme de les comarques gironines.

 
Bibliografia  


AGUEDA, J. et al. (1979) "Geologia". Ed. Rueda. Madrid.

ANGUITA, F. et al. (1978) "Procesos internos". Ed. Luis Vives. Zaragoza.

ASIMOV, I. (1966) El Universo. Alianza Editorial LB. 458.

BACH, J. i BRUSI, D., J. (1990) "Estructura del globus terraqui" dins de: Geografia

Universal (vol. I, El Cosmos. La Terra) pp. 178-213. Editorial 92, S.A. Barcelona

ESTALELLA, J. (1990) "Els estels" i "el Sistema Solar" dins de: Geografia Universal  (vol. I, "El Cosmos. La Terra) pp. 76-121. Editorial 92, S.A. Barcelona.

FRAILE (1986): Lectura de planos: manual de topografía y orientación para excursionistas.Penthalon.

GUERRA, A. (1994): Mapas y cortes geológicos. C.P.M., Málaga.

INVESTIGACION Y CIENCIA (1974) "Deriva continental y tectónica de placas".

INVESTIGACION Y CIENCIA (1983) "Dinamismo terrestre".

INVESTIGACION Y CIENCIA (1987) "La Tierra: Estructura y dinámica".

MARTINEZ ALVAREZ (1991): Mapas geológicos. Paraninfo.

MATA, J Mª. i SANZ, J. (1988) " Guia d'identificació de minerals"Ed.Parcir, Manresa.

MOTTANA, A. et al. (1980) " Guia de Minerales i Rocas". Ed. Grijalbo. Barcelona

ROSSELLÓ, G. (1990) "El cel que veiem" dins de: Geografia Universal (vol. I, "El Cosmos. La Terra) pp. 2-36.Editorial 92, S.A. Barcelona

SAGAN, C. (1981) "Cosmos". Ed . Planeta. Barcelona.

SANROMÀ, M. (1990) "L'Univers" dins de: Geografia Universal (vol.I, "El Cosmos. La Terra) Editorial 92, S.A.Barcelona

SANTANACH, P. et al. (1986) "Geologia I" Capitol 1.3.1. Història Natural dels P.P.C.C.,

Fundació Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona.

STRAHLER, A. (1987) " Geologia física" Ed. Omega. Barcelona

TORRA, J. (1990) "La nostra galàxia" i "L'exploració de l'Univers" dins de: Geografia Universal

(vol. I, "El Cosmos. La Terra) pp. 38-56 i 148-170. Editorial 92, S.A. Barcelona

WEINBERG, S. (1976) Los tres primeros minutos del Universo . Alianza Universidad 276.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

A) examen teòric

B) examen de pràctiques

C) assistència obligada a les sessions de pràctiques i sortides de camp

D) informes de les sortides i de les sessions de pràctiques de laboratori

Nota final: 65%A+25%B+10%D+(C)

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català