Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103L00246 PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES


Objectius  

Els objectius bàsics del treball en empreses, institucions públiques o privades, son la presa de contacte dels estudiants amb el mon de la indústria i els serveis i la seva introducció en el mon laboral.

 
Prerrequisits  

Tenir aprovats el 50% dels crèdits de l’Estudi.
 
Contingut (Programa)  

El proposat pel tutor/tutora del treball i reflexat en el conveni entre l’empresa i la Universitat.
 
Bibliografia  


La proposada pel tutor/tutora del treball.
 
Mètodes docents  

A consideració del tutor/tutora del treball.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació la realitzarà un tribunal format pel Coordinador de l’Estudi de Química i dos Professors de les àrees de coneixement en les quals es poden realitzar els treballs experimentals.

El tribunal valorarà:

-         La memòria presentada per l’estudiant

-         L’informe del tutor/tutora del treball.

-         La reunió que mantindrà amb l’estudiant.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes