Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200136 TREBALL EXPERIMENTAL


Objectius  

Els objectius bàsics del treball experimental son la presa de contacte dels estudiants amb els mètodes químics experimentals més avançats i amb el mon acadèmic i de recerca a la Universitat.

 
Prerrequisits  

Tenir aprovats el 50% dels crèdits de l’Estudi.
 
Contingut (Programa)  

El proposat pel tutor/tutora del treball.

 
Bibliografia  


La proposada pel tutor/tutora del treball.
 
Mètodes docents  

A consideració del tutor/tutora del treball.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació la realitzarà un tribunal format pel Coordinador de l’Estudi de Química i dos Professors de les àrees de coneixement en les quals es poden realitzar els treballs experimentals.

El tribunal valorarà:

-         La memòria i el pòster presentats per l’estudiant

-         La presentació oral realitzada per l’estudiant i la posterior discussió amb el tribunal i els Professors assistents a l’acte.

-         L’informe del tutor/tutora del treball.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes