Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100100 INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA


Objectius  

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.- Transmissió de calor. Determinació del coeficient de convecció vidre-aire
Determinació experimental del coeficient individual de transmissió de calor vidre-aire.

2.- Mecànica de fluids
Determinació experimental del temps de descàrrega comparant els valors obtinguts amb els calculats a partir de l'equació que descriu el fenomen.

3.- Balanç macroscòpic de matèria en règim no estacionari
Aplicació del balanç macroscòpic de matèria en estat no estacionari comparant els resultats obtinguts amb els valors predits segons el balanç.

4.- Destil.lació simple
Verificar experimentalment les equacions que regeixen el sistema i la validesa de les suposicions realitzades.

5.- Balanç d'energia calorífica en règim no estacionari
Aplicació del balanç d'energia calorífica a un procés d'escalfament i refredament. Predicció del temps necessari per arribar pràcticament a l'estat estacionari i comparació dels resultats obtinguts experimentalment amb els teòrics.

 
Bibliografia  


- J. Costa, S. Cervera, F. Cunill, S. Esplugas, C. Mans y J. Mata "Curso de Química Técnica: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte en la Ingeniería Química".Reverté, Barcelona (1991).

- E. Costa "Ingeniería Química". (Vol. 1-5).Alhambra, Madrid (1984-1988).

- W.L. McCabe, J.C. Smith y P. Harriott
"Operaciones básicas de la Ingeniería Química". 4ª ed.McGraw-Hill / Interamericana de EspaÒa, Madrid (1991)

- PERRY, 1984. Chemical engineering Handbook. McGraw-Hill.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota d'aquesta assignatura vindrà donada per l'informe final de les pràctiques realitzades i la realitzacio d'un exàmen
 
Informació addicional  

Introducció a l'experimentació en enginyeria química: lequia1.udg.edu/docencia/ieeq/
 
Llengua de les classes