Indicadors
 
2022-23
Escola Universitària Formatic Barcelona (Centre adscrit)
Grau en Turisme [3160G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,54 0,29 0,65 0,76 1,15 1,01 0,63 0,43 0,48 0,71 0,51 0,23 0,24 0,15
Demanda en primera opció 43 23 52 61 92 81 50 34 38 57 41 18 19 12
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 49 52 85 97 102 87 54 45 65 74 55 20 28 18
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 90,38 92,94 96,91 97,06 97,7 100 100 98,46 98,65 100 100 100 94,44
% d'acces en matrícula a setembre 16,33 46,15 35,29 28,87 16,67 14,94 22,22 35,56 36,92 18,92 21,82 30 32,14 27,78
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 32,65 21,15 38,82 42,27 38,24 35,63 35,19 35,56 20 39,19 34,55 25 32,14 27,78
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 54,84 54,05 67,65 59,21 51,22 53,52 51,35 46,34 46,3 51,61 48,48 37,5 50 46,15
[6,7) 32,26 21,62 22,06 32,89 37,8 28,17 37,84 41,46 35,19 27,42 39,39 31,25 38,89 30,77
[7,8) 9,68 16,22 8,82 6,58 8,54 15,49 10,81 9,76 12,96 17,74 12,12 31,25 11,11 7,69
[8,9) 3,23 8,11 1,47 1,32 2,44 2,82 - 2,44 5,56 3,23 - - - 15,38
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 20 100 15,38 31,58 29,41 13,33 6,67 - 27,27 - 14,29 - 11,11 25
[6,7) 33,33 - 61,54 42,11 35,29 46,67 60 66,67 27,27 20 52,38 50 44,44 25
[7,8) 26,67 - 15,38 26,32 35,29 40 26,67 33,33 45,45 70 23,81 50 22,22 25
[8,9) 20 - 7,69 - - - 6,67 - - 10 9,52 - 22,22 -
[9,10] - - - - - - - - - - - - - 25
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 100 - 100 50 - - - - - - 100 - -
[6,7) - - - - 50 - 100 - - 100 - - - -
[7,8) - - - - - 100 - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 48,98 55,77 63,53 60,82 67,65 72,41 57,41 75,56 78,46 77,03 60 70 60,71 61,11
CFGS, FP2 o assimilats 28,57 21,15 15,29 16,49 15,69 14,94 27,78 6,67 15,38 12,16 38,18 15 35,71 22,22
Titulats universitaris o assimilats - 1,92 2,35 - - - - 2,22 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2,04 1,92 - 2,06 1,96 1,15 1,85 - - 1,35 - 5 - -
Altres 20,41 19,23 18,82 20,62 14,71 11,49 12,96 15,56 6,15 9,46 1,82 10 3,57 16,67
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 24 29 54 59 69 63 31 34 51 57 33 14 17 11
CFGS, FP2 o assimilats 14 11 13 16 16 13 15 3 10 9 21 3 10 4
Titulats universitaris o assimilats - 1 2 - - - - 1 - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 1 - 2 2 1 1 - - 1 - 1 - -
Altres 10 10 16 20 15 10 7 7 4 7 1 2 1 3
Nombre d'estudiants matriculats 49 89 155 228 290 316 279 247 217 213 214 165 135 98
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,57 57,81 59,61 59,11 58,11 59,28 58,53 57,81 57,9 55,81 54,96 55,23 55,84 56,99
Ràtio demanda de places/oferta 1,81 1,13 2,06 2,15 2,23 3,46 2,25 1,38 1,36 1,61 1,65 1,21 0,65 0,58
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 65,17 71,61 71,05 73,79 74,68 71,68 69,23 70,05 74,65 76,17 77,58 74,07 73,47
Home - 34,83 28,39 28,95 26,21 25,32 28,32 30,77 29,95 25,35 23,83 22,42 25,93 26,53
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 87,5 100 75 71,88 73,47 86,54 75,76 72,34 62,5 70 83,33 78,72 74,29
Home - 12,5 0 25 28,13 26,53 13,46 24,24 27,66 37,5 30 16,67 21,28 25,71
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - - - 1,54 - - - - -
Cantabria - - - - - 1,15 - - - - - - - -
Castella-La Manxa - - - - 0,98 - - - - - - - - -
Catalunya 97,96 - 96,47 97,94 97,06 94,25 96,3 95,56 95,38 95,95 96,36 95 100 94,44
Fora d'Espanya - 100 - - - 3,45 3,7 - 3,08 2,7 1,82 - - -
Galicia - - - - 0,98 - - - - - - - - -
Illes Balears 2,04 - 1,18 2,06 0,98 - - 2,22 - 1,35 1,82 5 - 5,56
Madrid - - - - - 1,15 - - - - - - - -
Murcia - - - - - - - 2,22 - - - - - -
Navarra - - 1,18 - - - - - - - - - - -
València - - 1,18 - - - - - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà - - - - 0,98 2,3 - - - 1,35 1,82 - - -
Alt Penedès - - - 5,15 6,86 3,45 3,7 4,44 1,54 5,41 1,82 5 3,57 -
Anoia - - 1,18 1,03 - - 1,85 - - - 3,64 5 - -
Bages - - 1,18 4,12 2,94 2,3 - - - 1,35 - - - -
Baix Ebre 2,04 - - - - - - - - - - - - -
Baix Empordà 2,04 - 1,18 2,06 - - - - - - 3,64 5 3,57 -
Baix Llobregat 14,29 - 18,82 13,4 11,76 9,2 18,52 15,56 15,38 17,57 10,91 - 28,57 22,22
Baix Penedès - - 3,53 1,03 1,96 1,15 1,85 - 3,08 4,05 1,82 - - -
Barcelonès 63,27 - 50,59 49,48 40,2 39,08 40,74 44,44 36,92 35,14 43,64 60 32,14 33,33
Berguedà - - 1,18 - - - - - - - - - - -
Cerdanya - - - - - - - 2,22 1,54 - - - - -
Conca de Barberà - - - - - - - - - - 1,82 - - -
Fora de Catalunya 2,04 100 3,53 2,06 2,94 5,75 3,7 4,44 4,62 4,05 3,64 5 - 5,56
Garraf - - 2,35 1,03 0,98 1,15 1,85 - 3,08 2,7 - 5 - -
Garrigues - - - - - 2,3 1,85 - - - - - - -
Gironès - - - 1,03 - - 1,85 - - 1,35 - - - -
Maresme 6,12 - 1,18 2,06 4,9 6,9 11,11 6,67 9,23 6,76 7,27 5 7,14 11,11
Montsià - - - - 0,98 1,15 - - - - - - - -
Noguera - - - - - 1,15 - - - - - - - -
Osona 2,04 - 2,35 - 0,98 1,15 - 2,22 1,54 1,35 1,82 - 10,71 -
Pallars Jussà - - - - - - 1,85 - - - - - - -
Pallars Sobirà - - - - - - - - - 1,35 - - - -
Pla d’Urgell - - - - - - - - 1,54 - - - - -
Ribera d’Ebre - - - - - 1,15 - - - - - - - -
Segarra - - - - - - 1,85 - - - - - - -
Segrià - - - - 0,98 - - - - - - - - -
Selva - - - 1,03 0,98 - - 4,44 - 1,35 - - - 5,56
Solsonès - - 1,18 - 0,98 - - - - - - - - -
Tarragonès - - - 1,03 - 1,15 - - - - 1,82 5 - -
Urgell - - - - - - - - - 1,35 - - - -
Vall d’Aran - - 1,18 1,03 - - - - - - - - - -
Vallès Occidental 2,04 - 5,88 5,15 10,78 9,2 5,56 6,67 12,31 9,46 9,09 5 3,57 5,56
Vallès Oriental 6,12 - 4,71 9,28 10,78 11,49 3,7 8,89 9,23 5,41 7,27 - 10,71 16,67
% d'estudiants de primera generació. - 75 65,88 83,51 82,35 78,16 79,63 77,78 76,92 79,73 81,82 80 67,86 66,67
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 38,78 9,62 12,94 26,8 27,45 29,89 42,59 20 33,85 37,84 20 5 32,14 5,56
Diplomat o Enginyer Tècnic 6,12 7,69 17,65 10,31 7,84 10,34 7,41 4,44 6,15 6,76 7,27 10 21,43 22,22
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 12,24 17,31 16,47 6,19 9,8 11,49 12,96 17,78 16,92 13,51 10,91 10 10,71 11,11
EGB o FP 1r grau 10,2 13,46 10,59 20,62 16,67 18,39 22,22 24,44 20 29,73 36,36 50 21,43 33,33
estudis primaris 8,16 5,77 7,06 12,37 18,63 17,24 7,41 15,56 16,92 4,05 10,91 5 3,57 11,11
sense estudis - - 1,18 1,03 2,94 2,3 - 4,44 1,54 4,05 5,45 10 7,14 -
Altres/ns/nc 24,49 46,15 34,12 22,68 16,67 10,34 7,41 13,33 4,62 4,05 9,09 10 3,57 16,67
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup - - 17,37 26,36 33,25 36,53 57,5 48,2 44,77 42,86 42,47 - - -
Grup mitjà 21,29 - 17,37 26,36 33,25 36,53 57,5 48,2 44,77 42,86 42,47 - - -
Grup petit - - 14 21 54 67,5 59,25 57,5 50,25 30,75 30,25 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,61 0,65 1,06 1,21 1,28 1,09 0,68 0,56 0,81 0,93 0,69 0,25 0,35 0,23
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - - - - - 15 3,57 -
[15,30) - 1,92 1,18 1,03 - 1,15 - - - 4,05 - 10 - 5,56
[30,45) 8,16 13,46 5,88 10,31 4,9 5,75 5,56 2,22 10,77 8,11 27,27 5 17,86 5,56
[45,55) 18,37 15,38 10,59 11,34 13,73 4,6 18,52 4,44 7,69 10,81 9,09 10 10,71 11,11
>55 73,47 69,23 82,35 77,32 81,37 88,51 75,93 93,33 81,54 77,03 63,64 60 67,86 77,78
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup - 50 47,06 47,1 47,02 47,12 42,86 43,09 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78
Grup mitjà 100 50 47,06 47,1 47,02 47,12 42,86 43,09 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78
Grup petit - - 5,88 5,81 5,96 5,77 14,29 13,83 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44
% d'estudiants d'origen estranger 14,29 2,25 27,1 25 18,28 17,09 14,34 13,36 17,51 15,96 18,69 16,36 14,07 13,27
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Grup mitjà 100 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 50 47,06 47,1 47,02 47,12 42,86 43,09 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78
Pràctiques externes - - 2,61 2,58 2,65 2,56 8,79 8,51 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89
Teoria - 50 47,06 47,1 47,02 47,12 42,86 43,09 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78
Treball fi de grau - - 3,27 3,23 3,31 3,21 5,49 5,32 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Grup mitjà 100 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques d'aula - 50 44,44 44,51 44,38 44,71 42,86 43,09 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78
Pràctiques externes - - 4,94 4,88 5 4,71 8,79 8,51 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89
Teoria - 50 44,44 44,51 44,38 44,71 42,86 43,09 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78
Treball fi de grau - - 6,17 6,1 6,25 5,88 5,49 5,32 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Altres - - - - - - 1 2 3 1 - - 1 1
Professorat no doctor per categoria
Altres - - - - - - 22 21 18 17 16 14 20 19
Professorat per categoria
Altres - - - - - - 23 23 21 18 16 14 21 20
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Altres - - - - - - 260 480 800 300 - - 270 255
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres - - - - - 4680 2470 2340 1900 2070 2640 2700 2430 2415
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 15,15 16,12 24,4 20,55 19,04 20,78 18,24 13,8 11,27 8,37
Relació estudiants per PDI 8,8 8,37 8,16 11,75 15,08 16,01 23,93 20,25 18,61 20,06 17,82 13,5 11,17 8,37
Nombre de professors - - - - 18 17 23 23 21 18 16 14 21 20
Nombre de trams de docència estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 100 100 100 100 100 90,48 82,98 70,37 87,34 100 100 90 90,45
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 3,94 4,29 3,6 4,43 4,2 3,75 - 3,52 -
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 2,68 1,58 19,69 16,88 65,09 14,62 4,82 7,24 14,49 24,14 70,29 1,27 0,69 0,82
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 49 89 155 228 290 316 279 247 217 213 214 165 135 98
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - 4 3,7 3,63 3,77 4,09 3,85 4,21 4,03 3,68 - 2,33 -
Taxa de rendiment 0,78 0,8 0,79 0,82 0,89 0,9 0,89 0,89 0,88 0,87 0,89 0,93 0,93 0,93
Taxa d’eficiència 1 0,99 1 0,96 0,92 0,94 0,95 0,95 0,97 0,93 0,92 0,97 0,98 0,98
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,43 0,43 0,37 0,56 0,55 0,55 0,52 0,59 0,52 0,69
Taxa de graduació en t - - - 0,24 0,35 0,51 0,46 0,51 0,49 0,48 0,53 0,62 0,58 0,58
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,47 0,4 0,58 0,59 0,55 0,54 0,61 0,53 0,69 0,59
Taxa d’abandonament - - 0,22 0,22 0,14 0,14 0,1 0,13 0,1 0,12 0,12 0,15 0,14 0,1
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,22 0,35 0,2 0,22 0,14 0,24 0,11 0,29 0,14 0,23 0,24 0,35
Taxa de rendiment a primer curs 0,78 0,76 0,8 0,78 0,92 0,88 0,89 0,85 0,92 0,86 0,86 0,78 0,82 0,89
Taxa de presentats del primer curs 0,87 0,85 0,87 0,85 0,96 0,94 0,94 0,91 0,97 0,92 0,91 0,86 0,84 0,91
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,9 0,9 0,91 0,91 0,97 0,94 0,95 0,93 0,94 0,94 0,94 0,78 0,98 0,99
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 100 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 0 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,77 0,82 0,75 0,78 0,94 0,85 0,82 0,72 0,92 0,76 0,83 0,85 0,68 0,8
[6,7) 0,69 0,77 0,92 0,75 0,93 0,91 0,99 0,96 0,95 0,92 0,89 0,69 0,99 1
[7,10] 0,81 0,72 0,76 0,88 1 0,99 1 1 0,88 0,98 0,75 1 0,7 1
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,75 1 0,69 0,78 0,79 0,6 0,9 - 0,93 - 0,74 - 1 1
[6,7) 0,74 - 0,8 0,69 0,96 0,74 0,85 1 0,88 1 0,93 1 0,67 0,4
[7,10] 0,94 - 0,71 0,98 0,79 0,91 1 1 0,88 0,93 0,98 1 0,97 1
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,9 0,5 - 0,62 1 - - - - - - 0 - -
[6,7) - - - - 0 - 1 - - 1 - - - -
[7,10] - - - - - 1 - - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,77 0,83 0,75 0,83 0,87 0,89 0,87 0,87 0,83 0,78 0,84 0,92 0,91 0,93
[6,7) 0,69 0,86 0,87 0,76 0,91 0,93 0,93 0,94 0,92 0,95 0,94 0,93 0,98 0,92
[7,10] 0,81 0,72 0,85 0,93 0,99 0,98 0,97 1 0,96 0,95 0,9 0,95 0,87 1
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,75 0,68 0,69 0,72 0,83 0,8 0,82 0,64 0,74 0,81 0,89 0,98 0,83 0,73
[6,7) 0,74 0,82 0,72 0,81 0,91 0,89 0,88 0,95 0,92 0,92 0,94 1 0,91 0,92
[7,10] 0,94 0,98 0,83 0,98 0,87 0,83 0,87 0,9 0,91 0,86 0,95 0,97 0,99 0,99
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,9 0,76 0,66 0,61 0,7 0,93 0,84 1 - - 1 0 - -
[6,7) - - - - 0 - 1 0,95 1 1 0 - - -
[7,10] - - - - - 1 1 - - - - - - -
Durada mitjana dels estudis 1 2 1 3,25 4,22 4,2 4,19 4,21 4,06 4,22 4,32 4 4,06 4,09