Indicadors
 
2022-23
Escola Universitària de l'Esport i la Salut (EUSES) (Centre Adscrit)
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport [3159G0209]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 70 120 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90 90 90
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,87 0,48 0,79 0,48 0,45 0,48 0,57 1,13 1,24 1,2 0,99 1,03 1,03 1,06
Demanda en primera opció 61 58 79 48 45 48 57 102 112 108 89 93 93 95
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 94 133 117 100 84 85 104 101 103 101 106 98 102 96
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 95,74 87,97 93,16 99 100 94,12 83,65 92,08 94,17 96,04 94,34 76,53 67,65 77,08
% d'acces en matrícula a setembre 36,17 40,6 32,48 48 47,62 40 33,65 13,86 0 0 11,32 0 0 0
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5,25 5,01 5 5,48 6,47 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5,25 5,01 5 5,48 6,47 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 34,04 39,1 47,01 40 41,67 37,65 43,27 43,56 45,63 30,69 28,3 39,8 28,43 36,46
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 73,33 71 73,68 59,3 71,01 59,68 67,12 51,56 56,34 53,03 52,31 29,09 26,19 39,39
[6,7) 22,67 26 21,05 31,4 23,19 37,1 26,03 37,5 36,62 37,88 26,15 52,73 54,76 48,48
[7,8) 4 3 5,26 6,98 4,35 3,23 6,85 10,94 7,04 4,55 18,46 14,55 16,67 12,12
[8,9) - - - 1,16 1,45 - - - - 4,55 3,08 1,82 2,38 -
[9,10] - - - 1,16 - - - - - - - 1,82 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 5,88 - 10,53 7,14 20 22,73 13,79 2,78 6,25 5,71 8,33 4,65 - -
[6,7) 17,65 - 36,84 42,86 66,67 31,82 51,72 47,22 28,13 25,71 27,78 34,88 15 22,95
[7,8) 64,71 - 36,84 28,57 13,33 27,27 31,03 33,33 56,25 40 44,44 46,51 61,67 57,38
[8,9) 11,76 - 15,79 21,43 - 18,18 3,45 16,67 9,38 28,57 19,44 11,63 21,67 19,67
[9,10] - - - - - - - - - - - 2,33 1,67 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 100 50 - - - 100 100 - - - - - -
[6,7) - - 50 - - - - - - - - - - -
[7,8) - - - - - 100 - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 64,89 67,67 68,38 71 70,24 67,06 65,38 54,46 54,37 60,4 60,38 52,04 40,2 32,29
CFGS, FP2 o assimilats 15,96 21,05 14,53 14 17,86 25,88 27,88 34,65 30,1 32,67 36,79 40,82 57,84 62,5
Titulats universitaris o assimilats - 0,75 0,85 - - - - - - - 0,94 - - 1,04
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1,06 1,5 1,71 - - 1,18 0,96 0,99 - - - - - -
Altres 18,09 9,02 14,53 15 11,9 5,88 5,77 9,9 15,53 6,93 1,89 7,14 1,96 4,17
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 61 90 80 71 59 57 68 55 56 61 64 51 41 31
CFGS, FP2 o assimilats 15 28 17 14 15 22 29 35 31 33 39 40 59 60
Titulats universitaris o assimilats - 1 1 - - - - - - - 1 - - 1
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 2 2 - - 1 1 1 - - - - - -
Altres 17 12 17 15 10 5 6 10 16 7 2 7 2 4
Nombre d'estudiants matriculats 94 221 325 394 409 373 376 380 396 401 423 391 373 354
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,85 60,19 60,85 59,66 56,9 55,59 53,84 55,82 55,38 55,43 56,7 54,18 55,06 54,29
Ràtio demanda de places/oferta 1,2 0,91 1,15 0,73 0,9 0,64 1,61 3,19 3,31 2,71 2,78 3,58 3,87 3,92
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 16,74 17,23 15,48 16,63 13,67 14,1 17,37 16,41 17,46 19,39 20,72 22,52 23,73
Home - 83,26 82,77 84,52 83,37 86,33 85,9 82,63 83,59 82,54 80,61 79,28 77,48 76,27
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 0 0 10 29,21 15,94 8,33 18,64 21,43 20,63 18,42 15,38 19,05 29,17
Home - 0 0 90 70,79 84,06 91,67 81,36 78,57 79,37 81,58 84,62 80,95 70,83
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó 3,19 - - - - 1,18 - 0,99 - - - - - -
Astúries - - 0,86 - - - - 0,99 - - - - - -
Canàries - - - - - - - - 0,97 - - - 0,98 -
Catalunya 95,74 - 90,52 82 92,86 84,71 93,27 91,09 93,2 88,12 89,62 93,88 92,16 92,71
Fora d'Espanya - 100 - 1 - 1,18 - - 1,94 0,99 2,83 2,04 - 1,04
Illes Balears 1,06 - 7,76 17 7,14 10,59 6,73 5,94 1,94 10,89 6,6 4,08 5,88 5,21
Madrid - - - - - - - - - - - - 0,98 -
Navarra - - - - - - - - 1,94 - 0,94 - - -
País Basc - - - - - - - - - - - - - 1,04
València - - 0,86 - - 2,35 - 0,99 - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - - - - - - - 0,98 -
Alt Empordà 10,64 - 14,53 9 8,33 10,59 12,5 8,91 10,68 13,86 13,21 11,22 9,8 11,46
Alt Penedès 2,13 - - - - - - 0,99 - - - - - 1,04
Anoia - - - 2 - - 0,96 0,99 3,88 - - - - 2,08
Bages - - 0,85 1 - - 2,88 - - - - - 0,98 -
Baix Camp - - - 1 - - - - - 0,99 - 1,02 - -
Baix Ebre - - 0,85 - - - - - - - - - 0,98 -
Baix Empordà 11,7 - 8,55 8 10,71 12,94 6,73 8,91 18,45 17,82 11,32 6,12 8,82 10,42
Baix Llobregat 1,06 - - 2 - 1,18 1,92 - 0,97 0,99 - - 1,96 -
Baix Penedès - - - - - - - - - - - - 1,96 -
Barcelonès 5,32 - 3,42 1 2,38 - 1,92 0,99 2,91 2,97 0,94 3,06 1,96 4,17
Berguedà - - 0,85 - - - - 0,99 0,97 - 0,94 1,02 - 3,13
Cerdanya - - - 1 - - 0,96 - - - - - 0,98 -
Fora de Catalunya 4,26 100 10,26 18 7,14 15,29 6,73 8,91 6,8 11,88 10,38 6,12 7,84 7,29
Garraf - - - - - - 0,96 - - - - - 2,94 -
Garrigues - - - - - - - - - - - - 0,98 -
Garrotxa 5,32 - 2,56 3 2,38 2,35 2,88 2,97 2,91 4,95 4,72 6,12 1,96 3,13
Gironès 31,91 - 14,53 27 36,9 14,12 20,19 22,77 16,5 14,85 16,98 27,55 16,67 16,67
Maresme 6,38 - 5,98 2 10,71 12,94 9,62 10,89 11,65 2,97 11,32 11,22 15,69 5,21
Montsià - - 0,85 - - - - - - - - 1,02 - -
Osona 2,13 - 4,27 1 - 2,35 - 1,98 1,94 4,95 1,89 1,02 - 3,13
Pla de l’Estany 1,06 - 9,4 3 5,95 8,24 7,69 4,95 2,91 2,97 3,77 2,04 4,9 3,13
Ripollès 2,13 - - - 1,19 2,35 1,92 1,98 - 0,99 - - - -
Segarra - - - - - - - - - - - - 0,98 -
Segrià - - 0,85 2 - - 0,96 - 0,97 1,98 - - - -
Selva 7,45 - 12,82 12 7,14 10,59 15,38 14,85 12,62 13,86 18,87 16,33 10,78 16,67
Solsonès - - - - - - - - - - - 1,02 - -
Tarragonès 1,06 - 1,71 - - - - - - - - 1,02 - -
Vallès Occidental 3,19 - 5,13 4 1,19 1,18 - 0,99 0,97 0,99 0,94 - 2,94 -
Vallès Oriental 4,26 - 2,56 3 5,95 5,88 5,77 7,92 4,85 2,97 4,72 4,08 5,88 12,5
% d'estudiants de primera generació. - 54,14 67,52 76 69,05 69,41 76,92 72,28 73,79 76,24 81,13 72,45 56,86 53,13
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,84 5,09 5,37
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 29,79 20,3 28,21 22 20,24 21,18 30,77 23,76 25,24 24,75 30,19 26,53 30,39 29,17
Diplomat o Enginyer Tècnic 20,21 12,78 13,68 9 8,33 10,59 7,69 10,89 3,88 10,89 10,38 8,16 14,71 15,63
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 13,83 33,08 18,8 15 22,62 20 15,38 16,83 22,33 12,87 8,49 19,39 28,43 31,25
EGB o FP 1r grau 18,09 14,29 17,09 28 19,05 17,65 27,88 29,7 23,3 38,61 32,08 33,67 17,65 20,83
estudis primaris 9,57 12,03 8,55 13 20,24 12,94 9,62 8,91 16,5 2,97 12,26 6,12 4,9 1,04
sense estudis 1,06 0,75 0,85 4 2,38 5,88 0,96 2,97 2,91 - 1,89 1,02 - 2,08
Altres/ns/nc 7,45 6,77 12,82 9 7,14 11,76 7,69 6,93 5,83 9,9 4,72 5,1 3,92 -
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 94 - 115,37 106 103,04 88,89 87,39 97,64 102,93 104,64 101,71 - - -
Grup mitjà 47 - 57,53 56,56 53,16 49,17 45,67 51,86 52,94 55,38 56,63 - - -
Grup petit 28,24 - 27,33 27,41 37,38 33,58 32,69 33,3 34,63 36,24 30,67 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,34 1,11 1,17 1 0,84 0,85 1,04 1,12 1,14 1,12 1,18 1,09 1,13 1,07
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - - - - - 3,96 - 0,99 - 1,02 0,98 4,17
[30,45) - 2,26 1,71 2 1,19 4,71 2,88 5,94 1,94 - 4,72 5,1 6,86 2,08
[45,55) 19,15 18,8 13,68 13 13,1 21,18 24,04 22,77 25,24 31,68 31,13 23,47 41,18 48,96
>55 80,85 78,95 84,62 85 85,71 74,12 73,08 67,33 72,82 67,33 64,15 70,41 50,98 44,79
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 19,08 24,06 15,83 20,5 22,2 21,95 24,48 24,42 22,73 22,73 21,02 21,02 21,02 21,21
Grup mitjà 1,53 2,26 18,71 17,81 21,3 20,36 16,63 16,13 20 18,64 17,07 15,82 15,82 17,39
Grup petit 79,39 73,68 65,47 61,7 56,5 57,69 58,89 59,45 57,27 58,64 61,91 63,16 63,16 61,39
% d'estudiants d'origen estranger 0 0 0,62 0,76 0,98 1,07 0,8 1,84 2,02 2,49 3,55 2,81 2,68 2,26
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 19,08 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 1,53 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 79,39 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - 6,83 2,69 1,36 1,39 1,38 1,36 2,73 2,5 2,5 2,5 2,55
Pràctiques d'aula - 2,26 18,71 17,81 21,3 20,36 16,63 16,13 20 18,64 17,07 15,82 15,82 17,39
Pràctiques de laboratori - 73,68 65,47 46,17 48,43 50,9 51,96 52,53 50,45 50,45 51,42 52,66 52,66 50,7
Pràctiques externes - - - 4,14 2,69 2,71 2,77 2,76 2,73 2,73 4 4 4 4,07
Teoria - 24,06 15,83 20,5 22,2 21,95 24,48 24,42 22,73 22,73 21,02 21,02 21,02 21,21
Treball fi de grau - - - 4,55 2,69 2,71 2,77 2,76 2,73 2,73 4 4 4 4,07
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 41,67 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 1,67 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 56,67 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - 11,29 4,65 2,27 2,27 2,27 2,27 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Pràctiques d'aula - 2,5 21,67 17,34 20,16 19,32 15,91 15,53 20,08 17,8 17,8 15,53 15,53 17,8
Pràctiques de laboratori - 44,17 41,67 25 27,52 32,58 32,58 32,95 30,68 30,68 30,3 32,58 32,58 30,68
Pràctiques externes - - - 2,02 4,65 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Teoria - 53,33 36,67 39,92 38,37 36,74 40,15 40,15 37,88 37,88 38,26 38,26 38,26 37,88
Treball fi de grau - - - 4,44 4,65 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Altres - - - - - - - - 1 - 1 1 4 6
Professorat no doctor per categoria
Altres - - - - - - 34 34 31 36 37 39 38 33
Professorat per categoria
Altres - - - - - - 34 34 32 36 38 40 42 39
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Altres - - - - - - - - 90,2 - 80 80 507 1062
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres - - - - - 4420 4330 4340 4309,8 4310 4634 4634 4297 3652
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 21,61 18,95 18,91 20,31 20,93 22,24 20,17 19,83 19,14 18,59
Relació estudiants per PDI 16,89 20 18,97 19,47 20,87 18,77 18,7 19,55 19,94 20,63 20,35 17,98 17,1 16,31
Nombre de professors - - - - 32 39 34 34 32 36 38 40 42 39
Nombre de trams de docència estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 100 100 100 100 100 100 100 97,95 100 98,3 98,3 89,45 77,47
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,3 4,45 4,4 4,33 4,2 4,26 3,79 3,74 3,88
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 30,86 45,13 47,58 59,16 68,42 129,75 168,49 159,55 141,44 195,82 342,61 227,12 202,58 232,23
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,26 0 0 0,47 0,51 0,8 1,69
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 94 221 325 394 409 373 376 380 396 401 423 391 373 354
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - 4,07 3,82 3,83 3,97 4,13 4,11 4,02 3,94 3,93 3,71 3,66 3,87
Taxa de rendiment 0,86 0,86 0,83 0,86 0,88 0,85 0,86 0,83 0,85 0,85 0,87 0,82 0,79 0,82
Taxa d’eficiència - - - 0,97 0,95 0,94 0,92 0,93 0,92 0,94 0,94 0,9 0,93 0,94
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,63 0,63 0,61 0,5 0,52 0,57 0,52 0,53 0,6 0,58
Taxa de graduació en t - - - 0,43 0,47 0,36 0,41 0,44 0,39 0,4 0,52 0,46 0,42 0,39
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,69 0,62 0,51 0,54 0,58 0,53 0,55 0,6 0,58 0,62
Taxa d’abandonament - - 0,05 0,05 0,1 0,07 0,08 0,1 0,07 0,1 0,11 0,1 0,13 0,12
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,05 0,06 0,15 0,16 0,12 0,16 0,09 0,15 0,16 0,12 0,22 0,21
Taxa de rendiment a primer curs 0,86 0,89 0,8 0,88 0,87 0,85 0,89 0,85 0,86 0,83 0,82 0,76 0,68 0,75
Taxa de presentats del primer curs 0,98 0,98 0,94 0,96 0,97 0,95 0,98 0,96 0,96 0,98 0,97 0,95 0,9 0,97
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,88 0,91 0,85 0,92 0,89 0,9 0,91 0,86 0,89 0,85 0,86 0,79 0,74 0,76
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 95,24 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 4,76 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,89 0,86 0,79 0,84 0,85 0,85 0,84 0,78 0,86 0,83 0,76 0,74 0,65 0,72
[6,7) 0,83 0,91 0,84 0,92 0,95 0,87 0,95 0,95 0,91 0,88 0,97 0,8 0,75 0,93
[7,10] 0,87 1 0,82 0,99 1 1 1 0,98 0,9 1 0,98 0,94 0,93 1
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,8 - 0,64 1 0,67 0,71 0,89 0,3 0,32 0,35 0,32 0,88 - -
[6,7) 0,74 - 0,85 0,84 0,81 0,78 0,92 0,71 0,68 0,79 0,74 0,63 0,68 0,41
[7,10] 0,83 - 0,79 0,95 1 0,85 0,97 0,92 0,92 0,8 0,82 0,71 0,62 0,76
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,7 1 0,2 - - - 0,9 1 - - - - - -
[6,7) - - 1 - - - - - - - - - - -
[7,10] - - - - - 1 - - - - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,89 0,86 0,81 0,83 0,86 0,83 0,84 0,79 0,83 0,85 0,85 0,83 0,81 0,82
[6,7) 0,83 0,83 0,86 0,92 0,93 0,89 0,92 0,92 0,91 0,9 0,92 0,86 0,85 0,92
[7,10] 0,87 0,83 0,9 0,99 0,98 0,99 1 0,99 0,97 1 0,98 0,93 0,92 0,97
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,8 0,5 0,65 0,81 0,73 0,7 0,68 0,58 0,53 0,63 0,45 0,43 0,47 0,73
[6,7) 0,74 0,97 0,87 0,81 0,86 0,78 0,8 0,74 0,75 0,77 0,84 0,68 0,68 0,6
[7,10] 0,83 0,86 0,84 0,89 0,89 0,88 0,94 0,92 0,91 0,83 0,84 0,8 0,72 0,78
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) 0,7 1 0,73 1 1 1 0,9 0,81 0,94 0,5 1 - - -
[6,7) - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
[7,10] - - - - - 1 1 1 1 - - - - -
Durada mitjana dels estudis - - - 4 4,25 4,46 4,64 4,51 4,61 4,41 4,33 4,74 4,44 4,57