Indicadors
 
2022-23
Escola Universitària de l'Esport i la Salut (EUSES) (Centre Adscrit)
Grau en Fisioteràpia [3159G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - 150
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,95 0,78 1,53 1,43 1,93 1,97 1,93 2,03 1,58 1,91 1,53 1,71 - 2,25
Demanda en primera opció 142 117 229 215 289 295 290 305 237 287 229 256 - 338
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 172 202 210 182 185 223 170 173 185 166 190 165 163 169
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 93,02 94,55 97,62 97,25 96,76 98,21 98,24 98,27 96,22 100 97,89 95,76 97,55 98,82
% d'acces en matrícula a setembre 8,14 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,58 0 0 0
Nota de tall PAAU 5 5 5,23 5,64 5,89 5,8 5,59 6,5 6,05 6,62 5,93 6,12 - 7,01
Nota de tall FP 5 5 5,23 5,64 5,89 5,8 5,59 6,5 6,05 6,62 5,93 6,12 - 7,01
Nota de tall M25 5 5 5 5,68 5 5 5,68 5 5 7,23 5 5 - 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 35,47 36,63 24,29 19,23 24,32 28,25 18,82 26,01 34,59 19,88 22,11 13,94 12,88 15,38
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 60,68 55,33 48,15 27,54 14,2 10,95 1,27 1,88 5,81 4,61 14,45 3,9 - 3,29
[6,7) 30,77 28,67 37,65 49,1 69,23 53,33 31,65 28,75 44,19 11,18 35,84 16,23 6,62 4,61
[7,8) 7,69 14 13,58 20,36 13,61 26,19 47,47 40,63 27,91 49,34 28,9 38,96 56,95 71,71
[8,9) 0,85 2 0,62 2,99 2,96 9,05 19,62 24,38 19,19 32,89 19,08 34,42 34,44 20,39
[9,10] - - - - - 0,48 - 4,38 2,91 1,97 1,73 6,49 1,99 -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 5 - 12,5 10 - - - 12,5 - - - - - -
[6,7) 50 - 62,5 50 50 30 12,5 12,5 22,22 - 50 - 25 30,77
[7,8) 40 - 25 20 40 50 50 50 33,33 70 41,67 80 25 61,54
[8,9) 5 - - 20 10 20 37,5 25 33,33 30 8,33 20 50 7,69
[9,10] - - - - - - - - 11,11 - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - 25 - 66,67 75 100 100 - - - - - - -
[6,7) 100 50 - 33,33 - - - - - - - 100 - -
[7,8) - 25 - - 25 - - - 100 - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 54,65 62,87 59,05 80,22 72,97 85,2 76,47 77,46 77,84 83,13 85,26 89,7 85,89 84,02
CFGS, FP2 o assimilats 11,63 4,95 3,81 4,95 4,32 4,04 4,12 4,05 4,86 4,82 5,79 2,42 4,29 7,69
Titulats universitaris o assimilats 19,19 17,33 18,57 0,55 1,08 0,9 1,18 2,31 1,62 2,41 2,11 3,03 2,45 2,37
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 0,58 1,98 0,48 2,2 2,16 0,45 1,18 0,58 0,54 - - 0,61 - -
Altres 13,95 12,87 18,1 12,09 19,46 9,42 17,06 15,61 15,14 9,64 6,84 4,24 7,36 5,92
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 94 127 124 146 135 190 130 134 144 138 162 148 140 142
CFGS, FP2 o assimilats 20 10 8 9 8 9 7 7 9 8 11 4 7 13
Titulats universitaris o assimilats 33 35 39 1 2 2 2 4 3 4 4 5 4 4
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 1 4 1 4 4 1 2 1 1 - - 1 - -
Altres 24 26 38 22 36 21 29 27 28 16 13 7 12 10
Nombre d'estudiants matriculats 172 345 503 620 706 788 787 791 796 733 763 704 693 685
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 59,62 59,4 60,57 60,87 58,64 58,85 59,21 59,36 58,8 58,76 59,04 59,29 58,69 59,4
Ràtio demanda de places/oferta 2,65 2,21 3,28 2,69 3,73 3,79 4,06 4,79 4,27 4,26 3,98 4,1 - 5,39
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona - 60 55,27 55 54,53 55,46 55,53 52,84 52,39 50,2 47,44 48,3 49,49 49,93
Home - 40 44,73 45 45,47 44,54 44,47 47,16 47,61 49,8 52,56 51,7 50,51 50,07
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona - 66,67 65,22 59,57 55,07 55,41 58,52 56,07 61,76 54,6 46,71 56,13 50 48,65
Home - 33,33 34,78 40,43 44,93 44,59 41,48 43,93 38,24 45,4 53,29 43,87 50 51,35
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia 0,58 - - 0,55 - - - - 1,08 - - - - -
Aragó - - - - - - - - - - - - - 0,59
Canàries - - - - - - - - - - - - 0,61 -
Cantabria 0,58 - - - - - - - - - - - - -
Castella-La Manxa - - - - - - - - 0,54 - - - - -
Catalunya 59,88 - 35,71 22,53 20,54 22,42 20 22,54 15,14 21,69 27,37 24,24 19,63 14,79
Fora d'Espanya 31,4 100 60,48 75,27 77,3 76,23 78,24 75,72 82,16 75,9 70 75,76 79,75 81,66
Galicia 1,16 - - - 1,08 - 0,59 0,58 - - - - - -
Illes Balears 2,33 - 2,38 1,1 1,08 - - 1,16 0,54 1,81 2,11 - - 2,96
La Rioja - - 0,48 - - 0,45 - - - - - - - -
Murcia 0,58 - - - - - - - - - - - - -
Navarra 2,33 - 0,48 - - - - - - - 0,53 - - -
País Basc 1,16 - 0,48 0,55 - - 1,18 - - 0,6 - - - -
València - - - - - 0,9 - - 0,54 - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - 0,55 0,54 - - - - - - - - -
Alt Empordà 12,21 - 7,14 2,2 2,16 4,48 3,53 2,89 2,7 4,82 3,16 3,64 1,23 4,14
Anoia - - - - - - - - - - 0,53 0,61 - -
Bages - - 0,48 - - - - - - - - - - -
Baix Ebre 0,58 - 1,43 0,55 - - - - 0,54 - - - - -
Baix Empordà 5,23 - 5,24 1,65 2,16 2,24 4,71 3,47 1,62 2,41 4,21 3,64 2,45 3,55
Baix Llobregat - - 0,48 - - - - - - - - - - -
Barcelonès 2,33 - 2,86 - 0,54 0,45 - - - - 1,05 0,61 0,61 -
Berguedà 0,58 - - - - 0,45 - - - - - - - -
Fora de Catalunya 40,12 100 64,29 77,47 79,46 77,58 80 77,46 84,86 78,31 72,63 75,76 80,37 85,21
Garraf 0,58 - - - - - - - - - - - - -
Garrotxa 2,33 - 0,95 2,2 1,08 1,35 - 1,73 0,54 1,81 1,05 0,61 1,23 0,59
Gironès 18,02 - 10,48 5,49 8,11 8,07 5,88 8,67 5,41 4,22 8,42 6,06 6,75 2,37
Maresme 1,74 - 0,48 1,65 0,54 1,79 1,76 0,58 - - 1,05 1,21 1,84 -
Montsià - - 0,48 - - - - - - - - - - -
Noguera - - 0,48 - - - - - - - - - - -
Osona 1,74 - 0,95 - 0,54 0,45 1,18 - 1,08 0,6 1,58 0,61 - -
Pla de l’Estany 4,07 - 0,95 - 1,62 1,79 0,59 - 1,08 3,61 1,58 4,24 - 0,59
Ripollès 0,58 - 0,48 1,1 0,54 - 1,18 0,58 - - - - 0,61 0,59
Segrià - - - - - - - 0,58 0,54 - - - 0,61 -
Selva 6,98 - 2,38 6,59 2,7 0,9 1,18 3,47 1,62 4,22 4,21 3,03 4,29 2,37
Tarragonès 0,58 - - - - - - - - - - - - -
Vallès Oriental 2,33 - 0,48 0,55 - 0,45 - 0,58 - - 0,53 - - 0,59
% d'estudiants de primera generació. - 62,38 51,9 51,1 58,92 60,54 55,88 61,85 64,32 62,65 62,11 60,61 39,88 38,46
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 1,44 1,75
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 19,19 22,28 14,29 19,23 21,62 29,15 16,47 21,39 29,19 25,9 22,11 29,09 26,38 21,89
Diplomat o Enginyer Tècnic 10,47 10,4 17,14 21,98 12,43 16,14 15,88 12,72 8,11 9,64 8,42 7,27 10,43 13,61
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 21,51 27,23 30,95 26,92 28,65 23,32 28,24 25,43 27,57 27,71 29,47 32,12 49,69 47,93
EGB o FP 1r grau 13,37 8,91 6,19 7,14 5,41 9,87 8,82 10,98 3,78 15,66 23,68 18,18 7,98 6,51
estudis primaris 15,7 11,88 6,67 11,54 7,03 8,07 6,47 9,83 11,89 6,63 6,32 2,42 0,61 4,14
sense estudis 0,58 1,98 2,38 2,75 3,24 2,24 4,71 3,47 3,24 3,01 1,05 - - 1,18
Altres/ns/nc 19,19 17,33 22,38 10,44 21,62 11,21 19,41 16,18 16,22 11,45 8,95 10,91 4,91 4,73
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 109,1 - 130,23 132,27 118,85 99 103,18 88,91 88,38 83,75 87,85 - - -
Grup mitjà 35,71 - 76,58 64,46 67,67 56,98 72,48 56,76 53,43 46,79 48,48 - - -
Grup petit 15,81 - 42,33 54,69 55,54 64,07 65,2 64,23 62,09 57,51 43,17 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 1,15 1,35 1,4 1,21 1,23 1,49 1,13 1,15 1,23 1,11 1,27 1,1 - 1,13
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - 0,54 - - - - - - - - -
[15,30) - - - - - 0,45 - - - - 0,53 - - -
[30,45) 4,07 5,45 1,9 3,3 1,08 1,79 0,59 1,16 2,16 1,2 3,16 1,21 1,84 1,18
[45,55) 2,33 1,98 0,95 1,65 1,62 0,45 1,76 1,16 0,54 3,01 0,53 3,64 1,84 0,59
>55 93,6 92,57 97,14 95,05 96,76 97,31 97,65 97,69 97,3 95,78 95,79 95,15 96,32 98,22
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 17,17 20,68 20,36 27,07 37,64 41,61 41,38 41,29 40,41 40,41 30,35 29,96 30,34 29,23
Grup mitjà 31,17 19,11 14,57 14,66 7,27 9,59 9,48 9,35 9,19 9,19 9,4 9,28 10,56 10,61
Grup petit 51,66 60,21 65,07 58,27 55,09 48,8 49,14 49,35 50,4 50,4 60,25 60,76 59,1 60,16
% d'estudiants d'origen estranger 33,14 41,45 55,86 66,29 71,67 75,51 76,24 74,84 76,01 76,94 74,71 77,41 77,2 79,85
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 17,17 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 31,17 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 51,66 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 0,97 0,95 0,95 3,13 3,87 2,29 2,27
Pràctiques clíniques - 7,85 9,58 9,02 8,73 8,22 8,28 7,74 7,61 7,61 6,27 6,19 6,11 6,06
Pràctiques d'aula - 19,11 14,57 14,66 7,27 9,59 9,48 9,35 9,19 9,19 9,4 9,28 10,56 10,61
Pràctiques de laboratori - 49,21 53,09 46,99 44,18 38,53 38,79 38,71 39,94 39,94 41,06 41,04 41,16 42,36
Teoria - 20,68 20,36 27,07 37,64 41,61 41,38 41,29 40,41 40,41 30,35 29,96 30,34 29,23
Treball fi de grau - 3,14 2,4 2,26 2,18 2,05 2,07 1,94 1,9 1,9 9,79 9,66 9,54 9,47
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 34,95 - - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 39,19 - - - - - - - - - - - - -
Grup petit 25,86 - - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - - - - - - 1,14 1,12 1,12 2,29 4,44 4,26 4,29
Pràctiques clíniques - 17,65 20,87 18,9 18,75 17,91 18,18 18,18 17,91 17,91 18,32 17,78 17,02 17,14
Pràctiques d'aula - 16,47 12,17 13,39 6,45 6,53 6,25 5,87 5,6 5,6 7,25 7,04 8,87 9,64
Pràctiques de laboratori - 22,35 23,91 20,08 20,51 19,4 19,7 18,18 20,15 20,15 23,19 23,24 22,25 22,41
Teoria - 36,47 37,83 42,91 49,61 51,68 51,33 52,08 50,75 50,75 44,37 43,06 43,35 42,23
Treball fi de grau - 7,06 5,22 4,72 4,69 4,48 4,55 4,55 4,48 4,48 4,58 4,44 4,26 4,29
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Altres - - - - - 2 4 4 6 8 10 11 13 12
Professorat no doctor per categoria
Altres - - - - - - 44 40 44 42 41 38 40 42
Professorat per categoria
Altres - - - - - - 48 44 50 50 51 49 53 54
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Altres - - - - - 250 685 760 1220 1070 1440 1665 1800 2117
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres - - - - - 5530 5115 5440 5090 5180 6110 5831 6000 5788
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - 100 - - - - - - - - - - -
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Sense tram - - 100 - - - - - - - - - - -
Relació estudiants per PDI (2022) - - - - 30,22 32,27 32,29 30,6 30,24 28,17 23,65 23,23 21,89 21,58
Relació estudiants per PDI 16,28 21,63 24,32 28,37 30,11 32,09 32,14 30,29 29,67 27,57 23,86 22,27 20,86 20,59
Nombre de professors - - - - 46 50 48 44 50 50 51 49 53 54
Nombre de trams de docència estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat no doctor - 100 98,2 100 100 95,67 88,53 87,74 80,67 82,88 80,93 77,79 76,92 73,22
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
% Crèdits impartits per professorat permanent - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,31 4,3 4,35 4,24 4,39 4,41 3,97 4,05 4,13
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 64,43 53,59 48,24 60,31 52,94 125,48 184,11 156,74 120,66 167,18 289,04 230,81 177,6 198,03
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,02 0,05 0,02 2,8 2,53 3,14 3,14 1,31 1,42 1,73 2,04
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 172 345 503 620 706 788 787 791 796 733 763 704 693 685
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - 4,11 3,95 3,95 3,99 4,11 4,18 4,01 4,28 4,14 3,98 3,96 4,01
Taxa de rendiment 0,87 0,89 0,91 0,93 0,94 0,9 0,95 0,92 0,9 0,89 0,9 0,87 0,89 0,89
Taxa d’eficiència 1 1 0,99 0,98 0,96 0,96 0,95 0,96 0,94 0,96 0,93 0,93 0,94 0,91
Taxa d'eficiència en t+1 - - - - 0,76 0,76 0,81 0,84 0,84 0,81 0,74 0,83 0,8 0,75
Taxa de graduació en t - - - 0,71 0,76 0,82 0,8 0,8 0,78 0,81 0,74 0,67 0,73 0,59
Taxa de graduació en t+1 - - - - 0,8 0,84 0,9 0,87 0,88 0,86 0,88 0,86 0,8 0,9
Taxa d’abandonament - - 0,05 0,07 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 0,08 0,04
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,05 0,08 0,05 0,01 0,03 0,05 0,02 0,02 0,09 0,02 0,13 0,07
Taxa de rendiment a primer curs 0,87 0,88 0,88 0,9 0,86 0,8 0,89 0,88 0,82 0,87 0,82 0,81 0,88 0,78
Taxa de presentats del primer curs 0,99 0,98 0,99 1 0,99 1 1 0,99 0,98 1 0,98 0,99 1 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,88 0,9 0,89 0,9 0,87 0,8 0,89 0,89 0,83 0,87 0,84 0,82 0,88 0,78
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 94,74 - - - - -
Aturats - - - - - - - - 5,26 - - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,78 0,81 0,8 0,82 0,92 0,62 1 0,97 0,82 0,8 0,7 0,69 - 0,49
[6,7) 0,93 0,94 0,88 0,93 0,84 0,79 0,83 0,82 0,75 0,73 0,8 0,62 0,7 0,86
[7,10] 0,94 0,97 0,93 0,97 1 0,88 0,92 0,92 0,89 0,9 0,89 0,87 0,9 0,8
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,9 - 0,6 0,9 - - - 0,63 - - - - - -
[6,7) 0,76 - 0,78 0,68 0,42 0,6 0,3 0,48 0,25 - 0,72 - 0,8 0,7
[7,10] 0,91 - 1 0,68 0,71 0,72 0,87 0,59 0,76 0,81 0,59 0,23 0,61 0,58
Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - 0,57 - 0,92 0,64 0,38 0,67 - - - - - - -
[6,7) 1 0,78 - 1 - - - - - - - 0,75 - -
[7,10] - 0 - - 1 - - - 1 - - - - -
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]
[5,6) 0,78 0,82 0,87 0,91 0,94 0,88 0,93 0,88 0,83 0,85 0,8 0,87 0,87 0,85
[6,7) 0,93 0,95 0,94 0,96 0,93 0,9 0,95 0,91 0,87 0,82 0,88 0,82 0,81 0,9
[7,10] 0,94 0,98 0,97 0,98 1 0,94 0,96 0,95 0,95 0,93 0,94 0,91 0,93 0,9
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]
[5,6) 0,9 0,91 0,72 0,8 0,55 0,85 1 0,63 0,71 0,3 0,74 0,79 - -
[6,7) 0,76 0,85 0,89 0,86 0,81 0,88 0,84 0,8 0,74 0,46 0,77 0,79 0,78 0,82
[7,10] 0,91 1 0,96 0,92 0,79 0,8 0,93 0,87 0,84 0,86 0,79 0,71 0,72 0,63
Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]
[5,6) - 0,57 - 0,92 0,79 0,77 0,87 0,89 0,6 0,44 0,82 1 - -
[6,7) 1 0,84 0,97 0,97 1 0,95 0,54 1 - - - 0,75 1 0,9
[7,10] - 0 - - 1 1 0,88 0,43 0,56 0,75 - - - -
Durada mitjana dels estudis 1 1,06 1,07 3,96 4,09 4,17 4,22 4,1 4,11 4,15 4,28 4,24 4,23 4,26