Indicadors
 
2021-22
Escola Universitària de Turisme Euroaula (Centre adscrit)
Grau en Turisme [3156G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,32 0,52 0,41 0,46 0,56 1,35 1,11 0,94 0,73 0,57 0,44 0,32 0,16
Demanda en primera opció 32 52 41 46 56 135 111 94 73 57 44 32 16
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 40 73 96 103 103 121 107 96 87 60 48 36 23
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 100 96,88 92,23 98,06 100 99,07 97,92 97,7 100 97,92 97,22 95,65
% d'acces en matrícula a setembre 32,5 35,62 23,96 45,63 49,51 0 5,61 17,71 19,54 15 18,75 19,44 39,13
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5,75 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5,75 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5,06 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 52,94 71,11 69,05 55,17 63,64 44,58 40,54 47,14 51,47 29,79 28,13 34,62 46,15
[6,7) 41,18 24,44 28,57 36,21 28,79 38,55 39,19 41,43 30,88 40,43 50 30,77 46,15
[7,8) 5,88 2,22 - 8,62 7,58 13,25 16,22 10 14,71 17,02 18,75 19,23 -
[8,9) - 2,22 2,38 - - 2,41 4,05 1,43 - 10,64 3,13 15,38 7,69
[9,10] - - - - - 1,2 - - 2,94 2,13 - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 41,18 - 34,48 18,18 14,29 2,86 3,13 16 26,32 16,67 6,25 - 10
[6,7) 35,29 - 44,83 33,33 46,43 37,14 34,38 32 36,84 58,33 37,5 33,33 50
[7,8) 23,53 - 17,24 36,36 28,57 48,57 53,13 48 21,05 25 37,5 44,44 40
[8,9) - - 3,45 12,12 10,71 11,43 9,38 4 15,79 - 18,75 22,22 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 100 66,67 - 100 100 - - - - -
[6,7) - - - - - - - - - - - 100 -
[7,8) - - - - 33,33 - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 35 49,32 33,33 35,92 52,43 61,16 54,21 64,58 62,07 66,67 60,42 61,11 52,17
CFGS, FP2 o assimilats 37,5 31,51 25 22,33 26,21 28,1 28,04 23,96 20,69 18,33 29,17 25 43,48
Titulats universitaris o assimilats - - 25 10,68 4,85 2,48 - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 1,04 0,97 2,91 - 0,93 1,04 - - - 2,78 -
Altres 27,5 19,18 15,63 30,1 13,59 8,26 16,82 10,42 17,24 15 10,42 11,11 4,35
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 14 36 32 37 54 74 58 62 54 40 29 22 12
CFGS, FP2 o assimilats 15 23 24 23 27 34 30 23 18 11 14 9 10
Titulats universitaris o assimilats - - 24 11 5 3 - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 1 1 3 - 1 1 - - - 1 -
Altres 11 14 15 31 14 10 18 10 15 9 5 4 1
Nombre d'estudiants matriculats 40 106 211 286 349 375 399 419 406 352 304 228 164
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 54,75 55,7 59,28 55,84 52,94 52,81 54,28 53,09 51,52 50,61 50,84 49,21 51,79
Ràtio demanda de places/oferta 1,52 1,3 1,98 1,74 0,98 3,34 3,07 2,3 1,74 1,61 1,29 1,1 0,56
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó - - - - 0,97 - - - - - - - -
Canàries - - - 0,97 - - - 1,04 - - - - -
Cantabria - - - - - - 0,93 - - - - - -
Catalunya 95 - 98,96 96,12 98,06 100 94,39 95,83 94,25 95 95,83 94,44 95,65
Fora d'Espanya 2,5 100 - 0,97 0,97 - 0,93 - - 3,33 2,08 - -
Illes Balears - - - 1,94 - - 3,74 3,13 5,75 1,67 2,08 2,78 4,35
València 2,5 - 1,04 - - - - - - - - 2,78 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - - - 1,15 - - - -
Alt Empordà - - - - - - - 1,04 1,15 - - - -
Alt Penedès - - - 1,94 1,94 2,48 - 3,13 - 1,67 6,25 - -
Alt Urgell - - - - - 0,83 - - - - - - -
Anoia 2,5 - - 0,97 - 1,65 0,93 1,04 2,3 - 2,08 5,56 4,35
Bages - - - - 0,97 0,83 0,93 1,04 1,15 - - - -
Baix Camp 5 - 1,04 - - - - - - - 2,08 - -
Baix Ebre - - - - 0,97 - 0,93 1,04 2,3 - - - -
Baix Empordà - - - 0,97 1,94 0,83 - - - - - - 8,7
Baix Llobregat 20 - 8,33 10,68 10,68 15,7 12,15 16,67 4,6 11,67 8,33 16,67 4,35
Baix Penedès - - - - - 1,65 1,87 - 2,3 - 2,08 - 4,35
Barcelonès 50 - 75 65,05 52,43 50,41 50,47 42,71 40,23 55 41,67 33,33 34,78
Berguedà - - - - - - - 1,04 1,15 1,67 - - -
Cerdanya - - 1,04 0,97 - - - - 1,15 - - - -
Fora de Catalunya 5 100 1,04 3,88 1,94 - 5,61 4,17 5,75 5 4,17 5,56 4,35
Garraf 2,5 - 1,04 - - 2,48 1,87 4,17 1,15 1,67 4,17 2,78 8,7
Garrigues - - - - - 0,83 - - - - - - -
Garrotxa - - - - - - - 1,04 - - - - -
Gironès - - - - - 0,83 - - 1,15 - - - -
Maresme - - 4,17 10,68 8,74 8,26 9,35 9,38 9,2 1,67 10,42 8,33 8,7
Moianès - - - - - - - - - 1,67 - - -
Montsià - - - 0,97 - - 1,87 - - - - - -
Osona - - - - 1,94 0,83 0,93 1,04 2,3 - - - -
Pallars Sobirà - - - - - - - - 1,15 - - - -
Segrià - - - - 0,97 - 0,93 - - - - - -
Selva - - - 0,97 - 1,65 - 4,17 2,3 1,67 - 2,78 -
Solsonès - - 1,04 - - - 0,93 - - 1,67 2,08 - -
Tarragonès 2,5 - - - - - - - - - - - -
Terra Alta - - - - - - - 1,04 - - - - -
Vall d’Aran - - - - - - - - 1,15 - - - -
Vallès Occidental 10 - 3,13 2,91 9,71 9,09 7,48 3,13 11,49 10 10,42 11,11 13,04
Vallès Oriental 2,5 - 4,17 - 7,77 1,65 3,74 4,17 6,9 6,67 6,25 13,89 8,7
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 20 15,07 12,5 12,62 20,39 30,58 27,1 31,25 28,74 36,67 35,42 44,44 34,78
Diplomat o Enginyer Tècnic 5 5,48 3,13 4,85 2,91 10,74 8,41 7,29 9,2 1,67 12,5 13,89 4,35
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 17,5 5,48 13,54 7,77 3,88 9,92 16,82 5,21 14,94 18,33 6,25 5,56 13,04
EGB o FP 1r grau 12,5 6,85 5,21 3,88 13,59 23,97 23,36 17,71 29,89 20 22,92 27,78 34,78
estudis primaris - - 5,21 3,88 12,62 7,44 8,41 22,92 8,05 8,33 10,42 2,78 8,7
sense estudis - - 1,04 - 0,97 1,65 1,87 2,08 4,6 3,33 2,08 - -
Altres/ns/nc 45 67,12 59,38 66,99 45,63 15,7 14,02 13,54 4,6 11,67 10,42 5,56 4,35
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 36,56 - 29,2 33,75 37,36 37,47 32,88 41,34 39,43 30,2 36,94 - -
Grup mitjà - - 29,9 34,18 37,38 37,7 32,67 41,12 38,92 29,64 36,51 - -
Grup petit 36 - 15,5 26,17 37 33,33 37,67 45,67 50 42,17 46,17 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - 1,04 - 0,97 - - - 3,45 - - - -
[15,30) - - 4,17 7,77 - - - 2,08 4,6 8,33 12,5 - -
[30,45) 7,5 10,96 13,54 5,83 9,71 16,53 12,15 11,46 5,75 3,33 4,17 25 17,39
[45,55) 47,5 30,14 18,75 20,39 18,45 9,92 16,82 12,5 13,79 15 16,67 5,56 8,7
>55 45 58,9 62,5 66,02 70,87 73,55 71,03 73,96 72,41 73,33 66,67 69,44 73,91
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 90 75 69,69 70,65 70,65 70,73 71,88 71,18 71,44 71,58 69,7 69,38 69,29
Grup mitjà - 25 20,02 19,39 19,39 19,38 19,13 19,28 19,3 19,27 18,31 18,35 18,24
Grup petit 10 - 10,29 9,96 9,96 9,9 9 9,54 9,26 9,15 11,99 12,27 12,47
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Gran grup 90 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 10 - - - - - - - - - - - -
Pràcticum i TFC - - 4,92 4,93 4,93 4,9 4,45 4,72 4,58 4,53 5,93 6,07 6,17
Pràctiques d'aula - 25 20,02 19,39 19,39 19,38 19,13 19,28 19,3 19,27 18,31 18,35 18,24
Teoria - 75 69,69 70,65 70,65 70,73 71,88 71,18 71,44 71,58 69,7 69,38 69,29
Treball fi de grau - - 5,37 5,03 5,03 5 4,55 4,82 4,68 4,62 6,06 6,2 6,3
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Gran grup 90 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 10 - - - - - - - - - - - -
Pràcticum i TFC - - 4,82 4,48 4,53 4,48 3,86 4,25 4,13 4,05 4,05 4,17 4,13
Pràctiques d'aula - 25 19,96 19 19,02 19 18,67 18,88 18,81 18,77 18,77 18,83 18,81
Teoria - 75 69,96 72,22 72,1 72,22 73,77 72,79 73,1 73,3 73,3 73 73,1
Treball fi de grau - - 5,26 4,3 4,35 4,3 3,7 4,08 3,96 3,88 3,88 4 3,96
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Altres - - - - - - 2 5 7 10 10 9 7
Professorat no doctor per categoria
Altres - - - - - - 26 26 23 20 19 16 15
Professorat per categoria
Altres - - - - - - 28 31 30 30 29 25 22
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Altres - - - - - - 440 980 1290 1350 1150 1230 1400
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres - - - - - 4680 4840 4000 3840 3840 2810 2640 2410
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Relació estudiants per PDI 14,6 9,37 11,19 13,39 15,49 16,93 16,41 17,87 16,31 13,73 15,61 11,6 8,92
Nombre de professors - - - - 26 24 28 31 30 30 29 25 22
Nombre de trams de docència estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,07 4,51 4,09 4,23 4,62 4,13 - 4,17
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 0,22 0,11 0,07 0,11 58,14 5,66 3,48 3,52 3,8 10,39 3,65 1,41 0,97
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,01 0,04 0,02 0,01 0,5 2,15 5,17 5,4 8,22 5,26 2,44
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 40 106 211 286 349 375 399 419 406 352 304 228 164
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - 4,43 4,19 4,07 4,15 4,35 4,06 4,23 4,23 4,4 3,31 4
Taxa de rendiment 0,81 0,89 0,9 0,88 0,86 0,87 0,88 0,88 0,86 0,88 0,91 0,92 0,92
Taxa d’eficiència 1 0,99 1 0,97 0,97 0,92 0,95 0,95 0,97 0,96 0,93 0,95 0,96
Taxa de graduació en t - - - 0,43 0,64 0,49 0,42 0,42 0,47 0,5 0,51 0,56 0,63
Taxa d’abandonament - - 0,13 0,08 0,05 0,07 0,09 0,12 0,11 0,12 0,11 0,08 0,1
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,13 0,07 0,11 0,08 0,12 0,15 0,08 0,2 0,2 0,12 0,15
Taxa de rendiment a primer curs 0,81 0,92 0,89 0,88 0,89 0,93 0,9 0,86 0,86 0,88 0,91 0,87 0,84
Taxa de presentats del primer curs 0,88 0,95 0,93 0,9 0,95 0,96 0,94 0,92 0,89 0,99 0,93 0,92 0,89
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,94 0,97 0,96 0,98 0,94 0,96 0,96 0,95 0,94 0,89 0,98 0,94 0,94
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 0 - - - -
Aturats - - - - - - - - 0 - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100