Indicadors
 
2021-22
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Grau en Logística Empresarial [3152G0318]
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 50 50 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,22 0,32 0,52
Demanda en primera opció 11 16 26
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 14 18 30
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 100 96,67
% d'acces en matrícula a setembre 21,43 27,78 23,33
Nota de tall PAAU 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5,5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 50 61,54
[6,7) - 37,5 23,08
[7,8) - 12,5 7,69
[8,9) - - 7,69
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,5 33,33 21,43
[6,7) 62,5 44,44 57,14
[7,8) 25 11,11 14,29
[8,9) - 11,11 7,14
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 50
[6,7) - - 50
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 42,86 50 43,33
CFGS, FP2 o assimilats 57,14 44,44 43,33
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 6,67
Altres - 5,56 6,67
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 6 9 13
CFGS, FP2 o assimilats 8 8 13
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 2
Altres - 1 2
Nombre d'estudiants matriculats 14 30 59
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 47,57 52,3 55,12
Ràtio demanda de places/oferta 0,5 0,9 0,94
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 94,44 93,33
Fora d'Espanya - - 3,33
Galicia - 5,56 -
La Rioja - - 3,33
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Anoia - - 10
Bages - 5,56 -
Baix Empordà - - 3,33
Baix Llobregat 35,71 22,22 3,33
Barcelonès 42,86 38,89 36,67
Berguedà - - 3,33
Fora de Catalunya - 5,56 6,67
Garraf - - 3,33
Garrotxa - - 3,33
Gironès 7,14 - 6,67
Maresme - 16,67 -
Osona - - 3,33
Segrià - - 3,33
Vallès Occidental 14,29 11,11 16,67
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 14,29 27,78 30
Diplomat o Enginyer Tècnic 28,57 11,11 13,33
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 35,71 22,22 16,67
EGB o FP 1r grau 14,29 27,78 23,33
estudis primaris 7,14 5,56 3,33
sense estudis - - 6,67
Altres/ns/nc - 5,56 6,67
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 10,27 - -
Grup mitjà 10,27 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 42,86 16,67 30
[45,55) 28,57 27,78 13,33
>55 28,57 55,56 56,67
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 60,61 60,61 53,23
Grup mitjà 39,39 39,39 37,1
Grup petit - - 9,68
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 39,39 39,39 37,1
Pràctiques externes - - 9,68
Teoria 60,61 60,61 53,23
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 36,67 36,67 36,11
Pràctiques externes - - 10
Teoria 63,33 63,33 53,89