Indicadors
 
2020-21
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Grau en Logística Empresarial [3152G0318]
Indicador 2019-20 2020-21
Nombre de places ofertes de nou accés 50 50
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,22 0,32
Demanda en primera opció 11 16
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 14 18
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 100
% d'acces en matrícula a setembre 21,43 27,78
Nota de tall PAAU 5 5
Nota de tall FP 5 5
Nota de tall M25 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 50
[6,7) - 37,5
[7,8) - 12,5
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,5 33,33
[6,7) 62,5 44,44
[7,8) 25 11,11
[8,9) - 11,11
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 42,86 50
CFGS, FP2 o assimilats 57,14 44,44
Altres - 5,56
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 6 9
CFGS, FP2 o assimilats 8 8
Altres - 1
Nombre d'estudiants matriculats 14 30
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 47,57 52,3
Ràtio demanda de places/oferta 0,5 0,9
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 94,44
Galicia - 5,56
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Bages - 5,56
Baix Llobregat 35,71 22,22
Barcelonès 42,86 38,89
Fora de Catalunya - 5,56
Gironès 7,14 -
Maresme - 16,67
Vallès Occidental 14,29 11,11
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 14,29 27,78
Diplomat o Enginyer Tècnic 28,57 11,11
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 35,71 22,22
EGB o FP 1r grau 14,29 27,78
estudis primaris 7,14 5,56
Altres/ns/nc - 5,56
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 10,27 -
Grup mitjà 10,27 -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[30,45) 42,86 16,67
[45,55) 28,57 27,78
>55 28,57 55,56
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 60,61 60,61
Grup mitjà 39,39 39,39
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 39,39 39,39
Teoria 60,61 60,61
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 36,67 36,67
Teoria 63,33 63,33