Indicadors
 
2022-23
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Grau en Logística Empresarial [3152G0318]
Indicador 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 50 50 50 50
Taxa demanda en primera opció / places ofertes 0,22 0,32 0,52 0,58
Demanda en primera opció 11 16 26 29
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 14 18 30 40
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 100 96,67 100
% d'acces en matrícula a setembre 21,43 27,78 23,33 30
Nota de tall PAAU 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5,5 5
% d'estudiants de nou acces que estudia i treballa 50 44,44 36,67 37,5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 50 0,3 0,36
[6,7) - 37,5 0,11 0,14
[7,8) - 12,5 0,04 0,07
[8,9) - - 0,04 -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 12,5 33,33 21,43 28,57
[6,7) 62,5 44,44 57,14 28,57
[7,8) 25 11,11 14,29 23,81
[8,9) - 11,11 7,14 19,05
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - 50 -
[6,7) - - 50 -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 42,86 50 43,33 40
CFGS, FP2 o assimilats 57,14 44,44 43,33 52,5
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 6,67 -
Altres - 5,56 6,67 7,5
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 6 9 13 16
CFGS, FP2 o assimilats 8 8 13 21
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - 2 -
Altres - 1 2 3
Nombre d'estudiants matriculats 14 30 59 94
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 47,57 52,3 55,12 56,78
Ràtio demanda de places/oferta 0,5 0,9 0,94 1,06
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 35,71 33,33 27,12 24,47
Home 64,29 66,67 72,88 75,53
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 0 50
Home 0 0 0 50
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Catalunya 100 94,44 93,33 100
Fora d'Espanya - - 3,33 -
Galicia - 5,56 - -
La Rioja - - 3,33 -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Penedès - - - 5
Anoia - - 10 -
Bages - 5,56 - 5
Baix Empordà - - 3,33 -
Baix Llobregat 35,71 22,22 3,33 17,5
Barcelonès 42,86 38,89 36,67 32,5
Berguedà - - 3,33 -
Fora de Catalunya - 5,56 6,67 -
Garraf - - 3,33 5
Garrotxa - - 3,33 -
Gironès 7,14 - 6,67 2,5
Maresme - 16,67 - 10
Osona - - 3,33 -
Segrià - - 3,33 -
Selva - - - 2,5
Vall d’Aran - - - 5
Vallès Occidental 14,29 11,11 16,67 10
Vallès Oriental - - - 5
% d'estudiants de primera generació. 35,71 66,67 63,33 45
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 14,29 27,78 43,33 25
Diplomat o Enginyer Tècnic 28,57 11,11 16,67 15
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 35,71 22,22 20 40
EGB o FP 1r grau 14,29 27,78 6,67 15
estudis primaris 7,14 5,56 6,67 2,5
sense estudis - - 3,33 -
Altres/ns/nc - 5,56 3,33 2,5
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 10,27 - - -
Grup mitjà 10,27 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,28 0,36 0,6 0,8
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
[15,30) - - - 2,5
[30,45) 42,86 16,67 30 27,5
[45,55) 28,57 27,78 13,33 22,5
>55 28,57 55,56 56,67 47,5
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 60,61 60,61 53,23 37,42
Grup mitjà 39,39 39,39 37,1 28,62
Grup petit - - 9,68 33,96
% d'estudiants d'origen estranger 14,29 10 15,25 14,89
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum - - - 11,32
Pràctiques d'aula 39,39 39,39 37,1 28,62
Pràctiques externes - - 9,68 22,64
Teoria 60,61 60,61 53,23 37,42
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum - - - 11,76
Pràctiques d'aula 36,67 36,67 36,11 27,12
Pràctiques externes - - 10 23,53
Teoria 63,33 63,33 53,89 37,58