Indicadors
 
2021-22
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Grau en Màrqueting [3152G0213]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 60 60 60 60 60 60 60 60 70
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,17 1,05 1,02 1,05 0,82 0,93 0,98 1,02 0,57
Demanda en primera opció 10 63 61 63 49 56 59 61 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 32 76 67 68 53 73 86 70 48
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 93,75 96,05 95,52 97,06 100 93,15 95,35 94,29 93,75
% d'acces en matrícula a setembre 56,25 19,74 19,4 17,65 26,42 27,4 10,47 10 18,75
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 57,89 54,55 66,67 47,17 48,78 57,78 40,98 55 37,04
[6,7) 26,32 38,64 27,27 43,4 34,15 22,22 42,62 45 44,44
[7,8) 10,53 2,27 6,06 9,43 12,2 13,33 11,48 - 18,52
[8,9) 5,26 4,55 - - 4,88 4,44 1,64 - -
[9,10] - - - - - 2,22 3,28 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 7,69 21,88 20,59 14,29 9,09 21,43 8,33 10 14,29
[6,7) 76,92 56,25 35,29 57,14 54,55 35,71 54,17 46,67 33,33
[7,8) 15,38 9,38 38,24 21,43 27,27 28,57 20,83 43,33 23,81
[8,9) - 12,5 2,94 7,14 9,09 14,29 16,67 - 28,57
[9,10] - - 2,94 - - - - - -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[6,7) - - - 100 - - 100 - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 50 46,05 34,33 55,88 69,81 52,05 67,44 54,29 56,25
CFGS, FP2 o assimilats 34,38 38,16 47,76 17,65 18,87 34,25 26,74 41,43 41,67
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - - 1,47 - - 1,16 - -
Altres 15,63 15,79 17,91 25 11,32 13,7 4,65 4,29 2,08
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 16 35 23 38 37 38 58 38 27
CFGS, FP2 o assimilats 11 29 32 12 10 25 23 29 20
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - - - 1 - - 1 - -
Altres 5 12 12 17 6 10 4 3 1
Nombre d'estudiants matriculats 32 104 158 230 244 256 323 271 245
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 58,97 54,61 55,37 55,24 57,41 54,48 56,67 54,92 55,92
Ràtio demanda de places/oferta 0,33 2,52 2,5 2,4 2,32 2,35 2,3 2,95 1,41
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia - - - - - - 1,16 - -
Aragó - - - - - 2,74 - 1,43 -
Canàries - - - - - 1,37 - - -
Castella-La Manxa - - - - - - - - 2,08
Catalunya 96,88 97,37 94,03 97,06 100 93,15 93,02 92,86 95,83
Fora d'Espanya 3,13 - 2,99 2,94 - 1,37 1,16 - -
Illes Balears - 2,63 1,49 - - 1,37 3,49 5,71 2,08
Madrid - - - - - - 1,16 - -
València - - 1,49 - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp 3,13 - 1,49 - - - 1,16 - -
Alt Empordà - - - - 3,77 - 1,16 1,43 -
Alt Penedès - 1,32 2,99 2,94 - 4,11 2,33 2,86 -
Alt Urgell - - - - - - - 1,43 -
Anoia - - - - - 1,37 5,81 - -
Bages - - - 1,47 - - 1,16 1,43 -
Baix Camp - 1,32 2,99 1,47 - - 1,16 5,71 -
Baix Ebre - - - 1,47 1,89 - - - -
Baix Empordà 3,13 1,32 1,49 5,88 1,89 1,37 1,16 7,14 -
Baix Llobregat 9,38 9,21 13,43 8,82 11,32 17,81 9,3 7,14 22,92
Baix Penedès - 1,32 1,49 - - 1,37 - - -
Barcelonès 40,63 44,74 46,27 36,76 35,85 36,99 40,7 32,86 45,83
Berguedà - - - - - 1,37 - 1,43 -
Cerdanya - 1,32 - - - 1,37 - - -
Fora de Catalunya 3,13 2,63 5,97 2,94 - 6,85 6,98 7,14 4,17
Garraf - 2,63 - 5,88 7,55 1,37 3,49 2,86 -
Garrigues - - - - - - 1,16 - -
Garrotxa - 1,32 - - - - - 1,43 -
Gironès - 2,63 4,48 4,41 - 4,11 1,16 2,86 4,17
Maresme 3,13 14,47 4,48 2,94 16,98 4,11 1,16 8,57 6,25
Moianès - - - - - 1,37 - - -
Montsià - - - - 1,89 1,37 2,33 - 2,08
Noguera - - - - - - 1,16 - -
Osona - - 1,49 1,47 1,89 1,37 - - -
Pla d’Urgell 3,13 - - - 1,89 - - - -
Pla de l’Estany 3,13 - 1,49 - - - - - -
Priorat - - - - - - - 1,43 -
Ripollès - - - - - 1,37 - - -
Segarra - 1,32 - 4,41 - - - - -
Segrià - - - 1,47 3,77 - 1,16 1,43 2,08
Selva - 2,63 - 2,94 1,89 2,74 2,33 2,86 4,17
Solsonès 6,25 - - 1,47 - - - - -
Tarragonès 3,13 - 1,49 4,41 1,89 - - - 2,08
Vall d’Aran - - - - - 1,37 - - -
Vallès Occidental 12,5 2,63 5,97 2,94 3,77 4,11 6,98 4,29 -
Vallès Oriental 9,38 9,21 4,48 5,88 3,77 4,11 8,14 5,71 6,25
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 25 27,63 26,87 22,06 28,3 32,88 23,26 28,57 33,33
Diplomat o Enginyer Tècnic 12,5 6,58 7,46 7,35 7,55 13,7 9,3 10 14,58
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 25 18,42 10,45 22,06 16,98 13,7 19,77 8,57 14,58
EGB o FP 1r grau - 11,84 23,88 22,06 24,53 20,55 29,07 27,14 18,75
estudis primaris 6,25 11,84 10,45 5,88 11,32 5,48 4,65 10 10,42
sense estudis 3,13 2,63 1,49 1,47 - 2,74 3,49 4,29 4,17
Altres/ns/nc 28,13 21,05 19,4 19,12 11,32 10,96 10,47 11,43 4,17
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 27,64 41,86 35,7 36,32 38,61 41,66 43,87 - -
Grup mitjà 27,2 40,37 34,69 35,32 37,84 40,67 42,89 - -
Grup petit 24,77 38,95 34,38 34,25 37,06 42 49 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - 1,16 - -
[15,30) - - 1,49 1,47 1,89 1,37 - 1,43 2,08
[30,45) 3,13 3,95 4,48 5,88 11,32 30,14 15,12 32,86 35,42
[45,55) 3,13 40,79 56,72 19,12 9,43 10,96 6,98 5,71 2,08
>55 93,75 55,26 37,31 73,53 77,36 57,53 76,74 60 60,42
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 30,5 29,83 29,79 24,55 25,16 25,79 31,62 31,82 32,29
Grup mitjà 61,11 64,7 66,19 57,24 56,93 56,11 56,13 55,56 56,13
Grup petit 8,39 5,48 4,01 18,21 17,91 18,1 12,25 12,63 11,57
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes 2,11 1,1 0,56 0,35 0,35 0,35 - - -
Pràcticum i TFC - - - 15,38 15,07 15,28 11,76 12,12 11,11
Pràctiques d'aula 61,11 64,7 66,19 57,24 56,93 56,11 56,13 55,56 56,13
Pràctiques d'aula informàtica 3,61 1,88 0,96 0,61 0,59 0,6 0,49 0,51 0,46
Prova d'avaluació 2,67 2,49 2,49 1,86 1,9 1,87 - - -
Teoria 30,5 29,83 29,79 24,55 25,16 25,79 31,62 31,82 32,29
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes 2,53 1,27 0,84 0,62 0,58 0,56 - - -
Pràcticum i TFC - - - 13,41 12,64 12,09 12,09 12,36 12,09
Pràctiques d'aula 62,67 66,4 67,64 58,81 58,69 58,31 55,31 55,06 54,95
Pràctiques d'aula informàtica 4,33 2,17 1,44 1,06 1 0,95 0,73 0,75 0,73
Prova d'avaluació 1,87 1,87 1,82 1,53 1,44 1,38 - - -
Teoria 28,6 28,3 28,24 24,57 25,65 26,72 31,87 31,84 32,23
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Altres - 3 4 7 4 9 9 10 12
Professorat no doctor per categoria
Altres - - 12 17 20 18 21 20 22
Professorat per categoria
Altres - - 16 24 24 27 30 30 34
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 0 0 0 0 0 0 0 0
No doctor - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Altres - 180 480 1280 900 1865 1596 1475 2070
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres - 960 1965,2 2710 3240 2455 2484 2365 2250
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Relació estudiants per PDI 11,44 19,93 14,31 12,74 13,53 12,91 17,94 15,5 12,69
Nombre de professors 9 15 16 24 24 27 30 30 34
Nombre de trams de docència estatals - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca estatals - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics - - 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 4,21 4,24 4,33 4,44 4,21 4,47 - 4,29
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 139,47 63,11 109,32 87,72 72,75 106,44 166,82 3,7 1,27
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0,43 5,33 3,13 2,17 1,85 1,63
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 32 104 158 230 244 256 323 271 245
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,02 3,62 3,93 3,96 4,14 4,07 4,28 4 3,98
Taxa de rendiment 0,91 0,86 0,92 0,93 0,93 0,92 0,94 0,94 0,93
Taxa d’eficiència - - - 0,99 0,98 0,98 0,96 0,96 0,98
Taxa de graduació en t - - - 0,59 0,51 0,52 0,4 0,72 0,75
Taxa d’abandonament - - 0,13 0,13 0,06 0,08 0,08 0,05 0,21
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,13 0,13 0,06 0,12 0,06 0 0,28
Taxa de rendiment a primer curs 0,91 0,86 0,93 0,9 0,95 0,96 0,95 0,95 0,92
Taxa de presentats del primer curs 0,94 0,91 0,96 0,96 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,97 0,94 0,96 0,95 0,97 0,96 0,95 0,97 0,93
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - 100 100 100 100 100 100