Indicadors
 
2021-22
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Grau en Turisme [3152G0109]
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 135 135 135 135 135 135 135 125 125 125 115 115 100
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 0,51 0,28 0,7 0,81 0,68 0,87 0,91 0,82 0,63 0,73 0,55 0,49 0,24
Demanda en primera opció 69 38 94 109 92 118 123 102 79 91 63 56 24
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 63 62 131 148 112 138 137 124 91 107 95 60 32
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 100 96,77 100 94,59 100 97,83 97,08 99,19 100 100 97,89 98,33 100
% d'acces en matrícula a setembre 14,29 38,71 17,56 23,65 17,86 15,22 14,6 22,58 13,19 14,95 14,74 15 31,25
Nota de tall PAAU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall FP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nota de tall M25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 51,52 54,76 47 49,15 44,79 44,34 45,95 44,68 42,86 44,44 40,28 37,5 45
[6,7) 33,33 33,33 42 33,9 40,63 42,45 36,04 43,62 41,27 39,51 43,06 45 40
[7,8) 15,15 9,52 8 11,86 10,42 9,43 10,81 9,57 9,52 14,81 11,11 12,5 15
[8,9) - 2,38 2 4,24 4,17 2,83 7,21 2,13 3,17 1,23 2,78 5 -
[9,10] - - 1 0,85 - 0,94 - - 3,17 - 2,78 - -
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) 24 - 14,29 20,69 12,5 13,33 8,33 20,69 10,71 4 5,56 5,56 -
[6,7) 40 - 28,57 51,72 43,75 46,67 41,67 51,72 39,29 40 50 27,78 18,18
[7,8) 32 - 28,57 24,14 37,5 26,67 50 17,24 42,86 40 27,78 44,44 36,36
[8,9) 4 - 28,57 3,45 6,25 13,33 - 6,9 7,14 12 16,67 16,67 45,45
[9,10] - - - - - - - 3,45 - 4 - 5,56 -
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) 100 - 100 - - 50 50 - - - 100 - -
[6,7) - - - - - 50 50 - - - - - -
[8,9) - - - 100 - - - - - - - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 41,27 53,23 54,2 64,86 66,96 66,67 65,69 64,52 56,04 66,36 72,63 58,33 62,5
CFGS, FP2 o assimilats 39,68 32,26 10,69 18,24 13,39 19,57 16,06 20,16 26,37 24,3 17,89 26,67 28,13
Titulats universitaris o assimilats - - 9,92 - - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 3,17 - 1,53 0,68 - 1,45 1,46 - - - 1,05 - -
Altres 15,87 14,52 23,66 16,22 19,64 12,32 16,79 15,32 17,58 9,35 8,42 15 9,38
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) 26 33 71 96 75 92 90 80 51 71 69 35 20
CFGS, FP2 o assimilats 25 20 14 27 15 27 22 25 24 26 17 16 9
Titulats universitaris o assimilats - - 13 - - - - - - - - - -
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 2 - 2 1 - 2 2 - - - 1 - -
Altres 10 9 31 24 22 17 23 19 16 10 8 9 3
Nombre d'estudiants matriculats 64 112 238 348 396 455 490 497 433 441 447 319 243
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 54,94 58,21 57,85 58,62 57,65 57,88 56,17 54,11 56,06 55,9 57,63 55,19 54,77
Ràtio demanda de places/oferta 1,31 0,73 1,51 1,86 1,36 2,53 2,2 1,86 1,52 1,71 1,5 1,29 0,67
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Aragó - - - - - - - 0,81 - - - - -
Canàries 1,59 - - 0,68 - 0,72 0,73 - - 0,93 1,05 - -
Catalunya 95,24 - 97,71 96,62 94,64 94,2 99,27 98,39 98,9 94,39 95,79 100 96,88
Extremadura - - - - - - - - - - - - 3,13
Fora d'Espanya 3,17 100 1,53 1,35 0,89 2,9 - - 1,1 1,87 - - -
Galicia - - 0,76 - - - - - - - - - -
Illes Balears - - - 0,68 3,57 1,45 - 0,81 - 1,87 2,11 - -
Madrid - - - - - - - - - - 1,05 - -
Navarra - - - - - 0,72 - - - - - - -
País Basc - - - - - - - - - 0,93 - - -
València - - - 0,68 0,89 - - - - - - - -
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Camp - - - - - - - - - 0,93 1,05 - -
Alt Empordà - - - 0,68 0,89 - - 0,81 1,1 0,93 1,05 - -
Alt Penedès 4,76 - 0,76 0,68 1,79 - 2,19 1,61 - 2,8 - - -
Alt Urgell - - - - 0,89 0,72 - - - - - - -
Anoia - - 0,76 0,68 1,79 1,45 0,73 1,61 1,1 1,87 8,42 3,33 6,25
Bages - - - - 1,79 1,45 3,65 0,81 2,2 - - 1,67 3,13
Baix Camp - - - 0,68 - - - - 1,1 - 1,05 - -
Baix Ebre - - - - - 0,72 - - - 0,93 - - -
Baix Empordà - - - - 0,89 - - 0,81 - - 1,05 - -
Baix Llobregat 23,81 - 13,74 14,19 13,39 21,01 19,71 24,19 17,58 17,76 16,84 26,67 28,13
Baix Penedès - - - - 1,79 1,45 0,73 - 1,1 - 1,05 - -
Barcelonès 52,38 - 61,83 60,81 43,75 43,48 43,07 44,35 45,05 42,99 36,84 46,67 46,88
Berguedà 1,59 - 0,76 0,68 - - 0,73 - - - - - -
Cerdanya - - - - - - - 0,81 - - - - -
Conca de Barberà - - - - - 0,72 - - - - - - -
Fora de Catalunya 4,76 100 2,29 3,38 5,36 5,8 0,73 1,61 1,1 5,61 4,21 - 3,13
Garraf 1,59 - - 0,68 0,89 1,45 2,92 2,42 2,2 1,87 3,16 5 -
Garrigues - - - - - - 0,73 - - - - - -
Garrotxa - - - 0,68 - - - - - - - - -
Gironès - - 0,76 0,68 - - 0,73 - 1,1 - 1,05 - -
Maresme 3,17 - 4,58 1,35 6,25 5,07 5,84 5,65 5,49 4,67 4,21 8,33 6,25
Montsià - - - 2,03 - - 0,73 - - 0,93 - - -
Noguera - - - - - - - - - - 1,05 - -
Osona 1,59 - 0,76 0,68 2,68 1,45 2,92 - 1,1 - 2,11 - -
Ripollès - - 2,29 - - - - - - - 1,05 - -
Segrià - - - - 0,89 - - - - - 1,05 - -
Selva - - 0,76 0,68 - 0,72 0,73 - 1,1 - 2,11 1,67 -
Tarragonès - - 0,76 0,68 - - - 0,81 1,1 - - - -
Terra Alta - - - - 0,89 - - - - - - - -
Vall d’Aran - - - - - - - - 1,1 - 1,05 - -
Vallès Occidental 4,76 - 5,34 6,08 4,46 9,42 8,03 11,29 8,79 11,21 6,32 5 6,25
Vallès Oriental 1,59 - 4,58 4,73 11,61 5,07 5,84 3,23 7,69 7,48 5,26 1,67 -
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau 17,46 12,9 22,9 19,59 24,11 33,33 32,85 25,81 25,27 22,43 31,58 41,67 34,38
Diplomat o Enginyer Tècnic 4,76 8,06 6,87 5,41 8,04 12,32 5,84 6,45 8,79 13,08 4,21 3,33 3,13
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 1,59 8,06 9,92 10,14 19,64 7,97 8,03 12,1 13,19 14,95 13,68 10 12,5
EGB o FP 1r grau 7,94 9,68 11,45 11,49 22,32 15,22 21,9 24,19 25,27 31,78 30,53 28,33 31,25
estudis primaris 4,76 3,23 3,82 8,11 9,82 13,04 9,49 12,1 13,19 3,74 6,32 6,67 -
sense estudis 1,59 - - 0,68 - 3,62 1,46 3,23 3,3 3,74 2,11 1,67 -
Altres/ns/nc 61,9 58,06 45,04 44,59 16,07 14,49 20,44 16,13 10,99 10,28 11,58 8,33 18,75
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 58 - 63,84 69,59 59,31 51,15 50,93 40,77 38,33 37,95 36,25 - -
Grup mitjà 32 - 24,4 36,48 32,53 32,91 32,89 43,32 43,38 39,25 37,15 - -
Grup petit 18,73 - 28,23 34,84 34,22 31,95 33,64 41,14 39,39 38,71 39,32 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - - - 0,81 - 1,87 - 1,67 -
[15,30) - 1,61 1,53 0,68 - 0,72 2,19 1,61 2,2 2,8 2,11 1,67 3,13
[30,45) 3,17 6,45 5,34 7,43 4,46 9,42 10,22 12,9 4,4 7,48 11,58 8,33 12,5
[45,55) 46,03 17,74 12,21 13,51 11,61 10,87 10,22 13,71 15,38 12,15 10,53 18,33 21,88
>55 50,79 74,19 80,92 78,38 83,93 78,99 77,37 70,97 78,02 75,7 75,79 70 62,5
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 41,41 51,99 39,52 45,17 48,71 53,53 53,8 54,61 54,66 54,66 56,86 56,55 56,34
Grup mitjà 7,36 11,93 8,57 7,31 6,45 5,78 5,9 5,68 5,81 5,81 5,9 6,14 6,08
Grup petit 51,23 36,08 51,9 47,52 44,84 40,69 40,3 39,71 39,53 39,53 37,24 37,31 37,59
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes - 15,34 18,73 15,8 14,3 11,32 10,95 10,06 10,02 10,02 10,45 10,86 11,37
Gran grup 41,41 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 7,36 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 51,23 - - - - - - - - - - - -
Pràcticum i TFC - - 12,7 11,49 12,04 8,99 8,7 8,6 8,56 8,56 6,86 7,13 7,47
Pràctiques altres - 7,39 7,3 9,92 10 13,8 14,29 14,13 14,07 14,07 14,67 13,85 13,02
Pràctiques d'aula - 11,93 8,57 7,31 6,45 5,78 5,9 5,68 5,81 5,81 5,9 6,14 6,08
Pràctiques d'aula informàtica - 3,41 1,9 3,13 2,58 1,93 1,86 2,46 2,45 2,45 2,55 2,65 2,78
Pràctiques de sortides - 2,27 1,27 1,31 1,08 1,12 1,09 1,08 1,07 1,07 0,96 1 1,04
Pràctiques externes - - 3,49 5,74 4,73 3,53 3,42 3,38 3,36 3,36 1,75 1,82 1,91
Prova d'avaluació - 7,67 6,51 0,13 0,11 - - - - - - - -
Teoria - 51,99 39,52 45,17 48,71 53,53 53,8 54,61 54,66 54,66 56,86 56,55 56,34
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes - 7,5 11,42 10,43 9,96 8,09 8,09 12,01 11,88 11,88 12,01 12,01 12,01
Gran grup 67,5 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 6 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 26,5 - - - - - - - - - - - -
Pràcticum i TFC - - 12,79 11,02 10,53 10,07 10,07 10,04 9,93 9,93 10,04 10,04 10,04
Pràctiques altres - 5,42 5,48 9,06 10,15 10,07 10,07 10,04 9,93 9,93 10,04 10,04 10,04
Pràctiques d'aula - 5,83 5,94 4,72 4,51 5,04 5,04 6,45 6,74 6,74 6,45 6,45 6,45
Pràctiques d'aula informàtica - 1,67 0,91 1,97 1,88 1,8 1,8 2,87 2,84 2,84 2,87 2,87 2,87
Pràctiques de sortides - 1,67 0,91 1,18 1,13 1,8 1,8 1,79 1,77 1,77 1,43 1,43 1,43
Pràctiques externes - - 5,02 4,33 4,14 3,96 3,96 3,94 3,9 3,9 3,94 3,94 3,94
Prova d'avaluació - 9,17 7,53 0,2 0,19 - - - - - - - -
Teoria - 68,75 50 57,09 57,52 59,17 59,17 52,87 53,01 53,01 53,23 53,23 53,23
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Altres - - - - - 1 2 5 5 8 9 9 12
Professorat no doctor per categoria
Altres - - - - - - 30 28 26 24 23 23 19
Professorat per categoria
Altres - - - - - - 32 33 31 32 32 32 31
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
No doctor - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Altres - - - - - 160 210 940 910 1930 1715 1675 2305
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Altres - - - - - 6070 6230 5570 5630 4440 4535 4355 3455
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Relació estudiants per PDI 14,38 14,82 18,18 21,31 20,61 16,91 17,1 16,52 14,85 15,48 16,49 11,68 9,24
Nombre de professors - - - - 25 30 32 33 31 32 32 32 31
Nombre de trams de docència estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - 0 4,46 4,52 4,49 4,4 4,32 4,35 - 4,18
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 47,77 38,14 42,71 38,28 67,13 76,35 80,14 86,39 68,99 116,07 190,19 3,19 1,84
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,68
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0,02 0,01 0,01 0,02 0 2,01 3,46 2,95 5,15 0,63 6,58
Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 64 112 238 348 396 455 490 497 433 441 447 319 243
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) - - 3,89 4,04 4,13 4,13 4,19 4,2 4,22 4 4,21 3,85 4
Taxa de rendiment 0,81 0,87 0,92 0,88 0,91 0,89 0,89 0,9 0,91 0,89 0,93 0,94 0,91
Taxa d’eficiència 1 0,98 1 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,95 0,97
Taxa de graduació en t - - - 0,48 0,53 0,6 0,43 0,55 0,49 0,58 0,59 0,64 0,64
Taxa d’abandonament - - 0,19 0,08 0,11 0,1 0,08 0,1 0,11 0,13 0,08 0,1 0,19
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,19 0,13 0,11 0,16 0,14 0,14 0,16 0,19 0,07 0,16 0,34
Taxa de rendiment a primer curs 0,8 0,83 0,92 0,85 0,87 0,87 0,91 0,86 0,94 0,91 0,91 0,95 0,93
Taxa de presentats del primer curs 0,86 0,9 0,96 0,9 0,94 0,94 0,95 0,94 0,98 0,95 0,94 0,96 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,94 0,92 0,96 0,94 0,93 0,92 0,94 0,91 0,96 0,93 0,94 0,98 0,94
Taxa d'ocupació
Ocupats - - - - - - - - 0 - - - -
Aturats - - - - - - - - 0 - - - -
Inactius - - - - - - - - 0 - - - -
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,68