Indicadors
 
2021-22
Facultat de Medicina
Grau en Medicina [3109G0111]
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre de places ofertes de nou accés 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 2,48 3,83 3,33 2,14 4,16 3,6 3,2 2,39 3,11 2,54 2,38 2,3 3,11 3,86
Demanda en primera opció - 306 266 171 333 288 256 191 249 203 190 184 249 309
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 89 94 85 145 83 83 86 95 78 85 90 97 84 105
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència 43,82 52,13 67,06 24,14 51,81 32,53 36,05 47,37 62,82 51,76 62,22 50,52 67,86 47,62
% d'acces en matrícula a setembre - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota de tall PAAU 8,14 8,36 11,61 11,62 11,94 11,75 11,92 12,18 12,16 12,14 12,17 12,19 12,54 12,71
Nota de tall FP 8 8,68 11,61 11,62 11,94 11,75 11,92 12,18 12,16 12,14 12,17 12,19 12,54 12,71
Nota de tall M25 5 6,42 6,69 6,94 6,31 6,37 6,37 5,93 6,18 5,18 9 6,18 6,43 6,25
% Matriculats de nou ingrés provinents de PAAU per intervals de nota d’accés
[5,6) 1,25 - - - - 1,37 - - 1,54 - 1,32 - - -
[6,7) - 1,22 - - 1,37 - 1,33 4,23 4,62 - - 1,18 - -
[7,8) 7,5 1,22 15,71 21,43 5,48 2,74 - 2,82 1,54 2,9 - 2,35 - 1,16
[8,9) 87,5 91,46 75,71 73,02 86,3 86,3 81,33 70,42 60 69,57 61,84 60 34,29 24,42
[9,10] 3,75 6,1 8,57 5,56 6,85 9,59 17,33 22,54 32,31 27,54 36,84 36,47 65,71 74,42
% Matriculats nou ingrés provinents de FP per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - - - 20 - - - - 12,5 - - -
[7,8) - - - 14,29 - - - - - - - - - -
[8,9) 100 55,56 - 57,14 20 - 42,86 31,58 16,67 45,45 37,5 87,5 25 7,69
[9,10] - 44,44 100 28,57 80 80 57,14 68,42 83,33 54,55 50 12,5 75 92,31
% Matriculats nou ingrés provinents de M25 per intervals de nota d’accés
[5,6) - - - 25 - 50 - 33,33 - 100 - - - -
[6,7) - 100 66,67 50 33,33 50 100 33,33 100 - 50 - 100 75
[7,8) 100 - 33,33 25 33,33 - - 33,33 - - 25 100 - 25
[8,9) - - - - 33,33 - - - - - 25 - - -
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 82,98 76,47 71,03 71,08 71,08 76,74 62,11 62,82 64,71 65,56 77,32 57,14 61,9
CFGS, FP2 o assimilats - 5,32 5,88 3,45 4,82 2,41 5,81 16,84 5,13 10,59 6,67 3,09 5,95 9,52
Titulats universitaris o assimilats - 2,13 4,71 5,52 2,41 3,61 2,33 2,11 6,41 3,53 2,22 2,06 3,57 1,9
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1,06 3,53 2,76 3,61 2,41 2,33 3,16 2,56 2,35 4,44 2,06 3,57 3,81
Altres - 8,51 9,41 17,24 18,07 20,48 12,79 15,79 23,08 18,82 21,11 15,46 29,76 22,86
Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés
Proves d'accés a la universitat (PAU) - 78 65 103 59 59 66 59 49 55 59 75 48 65
CFGS, FP2 o assimilats - 5 5 5 4 2 5 16 4 9 6 3 5 10
Titulats universitaris o assimilats - 2 4 8 2 3 2 2 5 3 2 2 3 2
Proves especifiques per a majors de 25, 40 i 45 anys - 1 3 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4
Altres - 8 8 25 15 17 11 15 18 16 19 15 25 24
Nombre d'estudiants matriculats 89 178 256 389 456 530 527 534 519 480 485 499 501 521
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 54,1 57,14 58,08 58,56 60,95 59,91 60,5 60,09 59,81 58,49 59,43 59,37 58,75 58,61
Ràtio demanda de places/oferta 29,69 36,61 40,59 39,6 42 41,93 39,28 36,43 36,95 35,8 33,79 32,1 45,38 49,04
% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència
Andalusia 2,25 5,32 3,53 8,28 10,84 9,64 8,14 3,16 14,1 8,24 - 10,31 14,29 11,43
Aragó - 1,06 - 2,76 1,2 - - - - - - - - 1,9
Astúries 3,37 1,06 - 0,69 - - - - - - - - 1,19 -
Canàries 2,25 3,19 3,53 3,45 1,2 3,61 3,49 2,11 1,28 1,18 - 4,12 2,38 2,86
Cantabria - - - 1,38 - 1,2 1,16 - 2,56 - - 1,03 1,19 -
Castella i lleó 2,25 1,06 - 1,38 3,61 1,2 2,33 - - - - 4,12 2,38 3,81
Castella-La Manxa 1,12 2,13 - 2,76 3,61 6,02 1,16 1,05 2,56 1,18 - - - 3,81
Catalunya 64,04 52,13 75,29 40,69 50,6 40,96 63,95 85,26 44,87 60 - 54,64 51,19 46,67
Extremadura 1,12 - - 2,07 3,61 1,2 1,16 - 1,28 1,18 - - 1,19 1,9
Fora d'Espanya 4,49 13,83 2,35 2,76 3,61 2,41 - 1,05 8,97 11,76 100 7,22 3,57 5,71
Galicia 2,25 3,19 1,18 6,21 4,82 12,05 6,98 - 5,13 2,35 - 6,19 5,95 2,86
Illes Balears 2,25 3,19 5,88 4,14 1,2 8,43 3,49 3,16 7,69 2,35 - 4,12 4,76 3,81
La Rioja 1,12 1,06 - 1,38 - 1,2 1,16 - - - - - - 2,86
Madrid 1,12 2,13 - 1,38 2,41 2,41 1,16 - 2,56 2,35 - 2,06 2,38 2,86
Murcia 1,12 4,26 3,53 4,83 2,41 2,41 1,16 - 2,56 2,35 - 1,03 2,38 1,9
Navarra - - - - - - - - - - - 1,03 - 0,95
País Basc 2,25 2,13 2,35 2,76 6,02 4,82 2,33 - - 2,35 - 1,03 2,38 1,9
València 8,99 4,26 2,35 13,1 4,82 2,41 2,33 4,21 6,41 4,71 - 3,09 4,76 4,76
% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència
Alt Empordà 4,49 4,26 9,41 1,38 8,43 1,2 6,98 - 3,85 1,18 - 3,09 5,95 1,9
Alt Penedès - - - - - - - - - - - - - 0,95
Alt Urgell - - - - - 1,2 - - - - - - - 0,95
Anoia 1,12 - - - - - - 2,11 - - - - - -
Bages 1,12 - 1,18 0,69 - - 2,33 3,16 1,28 1,18 - 2,06 1,19 -
Baix Camp 1,12 - - 0,69 - - - - 1,28 - - - - -
Baix Ebre - - - - - - - 5,26 1,28 1,18 - - - -
Baix Empordà 6,74 4,26 8,24 4,83 7,23 1,2 5,81 3,16 - 4,71 - 2,06 3,57 3,81
Baix Llobregat 1,12 1,06 2,35 1,38 - - 1,16 2,11 - 3,53 - 1,03 3,57 0,95
Barcelonès 10,11 6,38 2,35 4,83 3,61 8,43 15,12 14,74 - 1,18 - 9,28 1,19 9,52
Berguedà - - - - 2,41 - - - 1,28 - - 1,03 - -
Cerdanya - 2,13 - - - - - - - - - - - -
Fora de Catalunya 35,96 47,87 24,71 59,31 49,4 59,04 36,05 14,74 55,13 40 100 45,36 48,81 53,33
Garraf - - - - 1,2 - - - - - - 2,06 - -
Garrotxa 1,12 2,13 5,88 0,69 2,41 2,41 3,49 2,11 5,13 - - - - 3,81
Gironès 10,11 14,89 21,18 11,03 13,25 12,05 9,3 18,95 15,38 22,35 - 13,4 20,24 8,57
Maresme 5,62 4,26 3,53 2,76 - 2,41 4,65 5,26 2,56 9,41 - 3,09 1,19 2,86
Moianès - - - - - - - - - - - 2,06 - -
Montsià - - - - - - - - - 1,18 - - - -
Osona 3,37 1,06 3,53 4,83 - - 3,49 2,11 - 1,18 - - - -
Pla d’Urgell - - - - - - - - 1,28 - - - - -
Pla de l’Estany 4,49 2,13 5,88 1,38 2,41 3,61 1,16 6,32 2,56 2,35 - 2,06 2,38 1,9
Ripollès - - - 0,69 - - 1,16 2,11 1,28 - - - 1,19 -
Segrià - - - - - - - - - 1,18 - - - -
Selva 3,37 5,32 3,53 2,07 6,02 4,82 2,33 2,11 3,85 3,53 - 5,15 7,14 4,76
Solsonès - - - - - - 1,16 - - - - - 1,19 -
Tarragonès 1,12 - - 0,69 - - - - 1,28 - - - 1,19 -
Urgell - - - - - - - 1,05 - - - - - -
Vallès Occidental 4,49 1,06 2,35 1,38 2,41 2,41 4,65 6,32 1,28 2,35 - 3,09 - 3,81
Vallès Oriental 4,49 3,19 5,88 1,38 1,2 1,2 1,16 8,42 1,28 3,53 - 5,15 1,19 2,86
% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares
Batxillerat o FP 2n grau - 24,47 21,18 19,31 15,66 22,89 18,6 24,21 24,36 15,29 16,67 25,77 17,86 18,1
Diplomat o Enginyer Tècnic - 19,15 10,59 18,62 14,46 4,82 8,14 7,37 12,82 11,76 16,67 12,37 8,33 18,1
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte - 28,72 37,65 45,52 36,14 43,37 48,84 35,79 30,77 34,12 27,78 29,9 35,71 27,62
EGB o FP 1r grau - 6,38 18,82 6,9 16,87 13,25 8,14 21,05 12,82 10,59 27,78 15,46 20,24 21,9
estudis primaris - 12,77 2,35 8,97 8,43 9,64 11,63 8,42 6,41 14,12 8,89 8,25 7,14 6,67
sense estudis - 1,06 1,18 - 2,41 2,41 1,16 1,05 1,28 2,35 - 1,03 4,76 2,86
Altres/ns/nc 100 7,45 8,24 0,69 6,02 3,61 3,49 2,11 11,54 11,76 2,22 7,22 5,95 4,76
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 21,88 24,06 71,75 66,88 68,37 65,81 67,91 65,05 65,43 63,03 66,7 68,05 - -
Grup mitjà 19,16 44,5 - 63,67 20,67 26,19 23,64 21,24 21,02 20,03 20,45 21,03 - -
Grup petit 13,66 15,14 8,32 6,91 6,41 7,45 7,24 7,23 7,3 5,75 6,45 6,56 - -
% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats
<15 - - - - - 1,2 - - - 1,18 - - - -
[15,30) 1,12 - - - 2,41 - 1,16 - - - - 1,03 - -
[30,45) 2,25 - 1,18 3,45 1,2 8,43 4,65 4,21 1,28 5,88 3,33 - 5,95 3,81
[45,55) - - 4,71 4,83 2,41 2,41 1,16 7,37 11,54 9,41 7,78 8,25 4,76 11,43
>55 96,63 100 94,12 91,72 93,98 87,95 93,02 88,42 87,18 83,53 88,89 90,72 89,29 84,76
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 61,6 11,74 4,72 6,69 6,11 7,39 7,47 7,56 8,36 6,74 6,31 6,43 6,13 6,27
Grup mitjà 21,6 8,09 - 0,59 7,11 11,22 10,46 10,81 13,03 14,94 15,08 15,24 15,67 15,46
Grup petit 16,8 80,18 95,28 92,72 86,78 81,39 82,06 81,62 78,61 78,33 78,61 78,33 78,19 78,27
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Aprenentatge basat en problemes - - 70,38 69,8 57,96 52,03 50,74 50,53 49,55 48,35 48,92 48,73 48,58 48,79
Gran grup 61,6 11,74 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 21,6 8,09 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 16,8 80,18 - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 5,04 4,74 2,13 0,31 1,26 0,73 0,07 1,43 1,3 1,17 1,18 1,02
Pràctiques clíniques - - - 7,58 19,41 24,01 24,06 23,99 22,62 21,49 21,54 21,57 21,58 21,28
Pràctiques d'aula - - - 0,59 7,11 11,22 10,46 10,81 13,03 14,94 15,08 15,24 15,67 15,46
Pràctiques d'aula informàtica - - 2,05 0,67 0,34 0,29 0,28 0,39 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Pràctiques de laboratori - - 17,81 9,38 6,95 3,01 3,88 4,17 4,24 4,3 4,31 4,31 4,31 4,57
Pràctiques externes - - - - - - - - - 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57
Pràctiques integrades teoria - - - 0,55 - - - - - - - - - 0,08
Pràctiques transversals - - - - - - - - - 0,21 - - - -
Teoria - - 4,72 6,69 6,11 7,39 7,47 7,56 8,36 6,74 6,31 6,43 6,13 6,27
Treball fi de grau - - - - - 1,74 1,85 1,82 1,91 1,72 1,72 1,73 1,73 1,7
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Aprenentatge basat en problemes - - 52,16 36,81 34,74 31,37 30,42 30,41 30,7 28,74 30,23 29,68 29,86 29,91
Gran grup 70 14,8 - - - - - - - - - - - -
Grup mitjà 19,09 19,09 - - - - - - - - - - - -
Grup petit 10,91 66,11 - - - - - - - - - - - -
Pràctiques altres - - 5,81 10,36 4,63 0,65 1,69 1,2 0,33 1,55 1,25 0,94 0,96 0,62
Pràctiques clíniques - - - 11,15 12,66 13,03 13,34 13,51 13,02 12,69 12,85 12,85 12,99 12,82
Pràctiques d'aula - - - 1,83 10,4 14,55 12,64 12,88 16,18 17,8 18,17 18,49 19,2 18,95
Pràctiques d'aula informàtica - - 1,89 1,92 0,49 0,36 0,36 0,5 0,29 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29
Pràctiques de laboratori - - 19,46 9,15 7,86 3,79 4,98 5,42 5,21 5,07 5,14 5,14 5,19 5,15
Pràctiques externes - - - - - - - - - 0,91 0,92 0,92 0,93 0,92
Pràctiques integrades teoria - - - 1,35 - - - - - - - - - 0,1
Pràctiques transversals - - - - - - - - - 0,13 - - - -
Teoria - - 20,68 27,42 29,22 31,86 31,83 31,35 31,14 30,79 29,08 29,63 28,5 29,19
Treball fi de grau - - - - - 4,39 4,74 4,73 3,13 2,03 2,06 2,06 2,08 2,05
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - - - - - - 19 14 24 29 28 31 30 33
Lectors - - - - - - 6 3 4 1 - 1 1 1
Associats - - - - - - 79 85 82 87 91 83 89 93
Altres - - - - - - 3 12 2 2 2 1 5 3
Professorat no doctor per categoria
Associats - - - - - - - 149 158 146 149 148 151 164
Altres - - - - - - - - 2 2 3 6 5 3
Professorat per categoria
Permanent 1 - - - - - - - 14 24 29 28 31 30 33
Lectors - - - - - - - 3 4 1 - 1 1 1
Associats - - - - - - - 234 240 233 240 231 240 257
Altres - - - - - - - 12 4 4 5 7 10 6
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - - - - - - 32,71 31,58 32,14 33,61 33,88 35,34 31,2 26,15
No doctor - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - - - - - - 1941,9 1396,2 2316,2 3119,7 3197,6 3401 3274,3 3474,6
Lectors - - - - - - 1192,5 691,1 793,8 209 - 40 184 195
Associats - - - - - - 4529,3 4783,5 4517,4 4692,9 4754,4 4387,1 4687,8 4708,9
Altres - - - - - - 203 1282,5 116,4 166,8 159,9 22,5 268,1 158,7
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Associats - - - - - - 6743,3 6450,6 6770,5 6149,1 6212,6 6231,1 5854,9 6153,9
Altres - - - - - - - - 59 72,4 60 133 106,7 86,8
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - - 72 78,24 81,69
Amb tram no viu - - - - - - - - - - - 2,38 - -
Sense tram - - - - - - - - - - - 25,62 21,76 18,31
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu - - - - - - - - - - - 88,51 88,46 84,87
Sense tram - - - - - - - - - - - 11,49 11,54 15,13
Relació estudiants per PDI - 7,62 6,97 7,74 7,84 8,65 8,73 8,79 8,52 7,79 8,02 8,34 8,19 8,27
Nombre de professors - - - - - 253 259 263 272 267 273 270 281 297
Nombre de trams de docència estatals - - - - - 65 50 52 48 51 48 49 51 45
Nombre de trams de docència autonòmics - - - - - 63 62 73 75 81 77 83 91 91
Nombre de trams de recerca estatals - - - - - 52 36 36 34 35 35 36 36 28
Nombre de trams de recerca autonòmics - - - - - 50 55 56 66 70 67 81 89 89
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Satisfacció amb les tutories acadèmiques - - - - - 0 4,13 4,3 4,3 4,37 4,08 3,94 - 4,21
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant - - - 101,31 78,8 96 129,77 174,97 170,46 198,76 245,5 375,38 359,79 285,55
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0 0 0 0 0,01 0,01 1,87 1,73 0,83 0,41 0,8 0,2 1,15
Indicador 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nombre d'estudiants matriculats 89 178 256 389 456 530 527 534 519 480 485 499 501 521
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,32 4,16 4,14 4,38 4,29 4,32 4,3 4,31 4,3 4,31 4,25 4,34 - 3,78
Taxa de rendiment 0,89 0,92 0,95 0,94 0,95 0,93 0,96 0,96 0,96 0,94 0,96 0,97 0,96 0,96
Taxa d’eficiència - - - - - 0,99 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,96
Taxa de graduació en t - - - - - 0,75 0,78 0,86 0,78 0,8 0,76 0,83 0,77 0,83
Taxa d’abandonament - - 0,11 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02
Taxa d’abandonament a primer curs - - 0,11 0,05 0,05 0,08 0,1 0,11 0,07 0,06 0,03 0,11 0,1 0,07
Taxa de rendiment a primer curs 0,89 0,9 0,96 0,92 0,89 0,88 0,94 0,9 0,91 0,86 0,92 0,93 0,97 0,91
Taxa de presentats del primer curs - 1 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,94 0,97 0,99 1 0,99
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés - 0,9 0,98 0,92 0,9 0,89 0,95 0,91 0,93 0,91 0,93 0,93 0,97 0,91
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0